Friday, November 27, 2015

Vítejte v čínské továrně Foxconn

O kolektivní inteligenci Pierra Lévyho bylo napsáno nespočet článků, studií atd. Spektrum textů "kolektivně" obohatily i studentské práce dostupné na tomto blogu, např.

...

Cílem této úvahy je nabídnout odlišný pohled, obrácenou stranu tohoto fenoménu. Konkrétně jak to vypadá, když kolektivní inteligenci není dán prostor a s myslícími lidskými bytostmi je zacházeno jako s roboty... aneb Vítejte v továrně Foxconn!


Foxconn je továrna na elektroniku v čínském Shenzhenu. Podle celkové koncepce prostoru lze hovořit o tzv. městě ve městě / popř. státě ve státě. Součástí areálu je mimo výrobních hal také nemocnice, ubytovny, restaurace atd. (analogicky v menším provedení např. tržnice SAPA v pražské Písnici).

Největší podíl na výrobě představuje společnost Apple a produkce mobilního telefonu iPhone. Mezi další zadavatele patří například firmy Nokia, Motorola, Sony, Dell či Hewlett-Packard.

Foxconn zaměstnává v Číně cca 1,2 milionu lidí, kteří žijí ve velmi špatných podmínkách. Několik dělníků ubytovaných v jednom pokoji je naprostý standard, o pracovní náplni ani nemluvě. Pracují za minimální plat (jejich mzda se rovná přibližně ceně jednoho iPhone, paradoxně se každý den vyrobí cca 8 až 9 tisíc kusů), pod extrémním tlakem v rozmezí 11-13 hodin, často vystaveni škodlivým látkám atd. Lze hovořit o formě tzv. "moderního otroctví".

Pracovní podmínky významně ovlivňují délku života... Podle statistických údajů je průměrná délka života u mužů v Číně 36,0 let, u žen 37,7 let (údaje z roku 2015).


I přes nehumánní pracovní prostředí se zaměstnanci zpravidla nebouří, nezakládají odbory... Je třeba si uvědomit, že na jedno pracovní místo čeká min. dalších 10 lidí!

Pokud přece jen někdo protestuje, svůj nesouhlas vyjádří nejčastěji sebevraždou. Sebevražedné sklony ve Foxconnu jsou dodnes velkým tématem.

A jak se k celé situaci vyjádřilo vedení továrny? Místo zajištění důstojnějšího života svých zaměstnanců zavedli podepsání závazku, že pracující nebudou dobrovolně odcházet ze světa a v případě abnormální duševní poruchy vyhledají péči odborníka. Navíc jako bonus byla budova, kde nejčastěji docházelo k sebevražedným seskokům, pokryta ochrannou sítí.

Podle Foxconnu za sebevraždami nestojí špatné pracovní podmínky, ale to, že jsou zaměstnanci daleko od svých rodin a navíc ve věku 18-24 let, což je věková kategorie s největšími sklony k sebevraždám.


Video aneb Jak se žije v kapitalismu... Jen těžko lze hovořit o emancipaci, spokojeném životě,... a hlavně o formování inteligentní komunity schopné podílet se na inovacích a originálně a rychle nabízet řešení v konkurenčním boji.

Knowledge space

Pierre Lévy ve své studii definuje nový antropologický prostor tzv. knowledge space. Vysvětluje, jak je důležité, aby se nové vědomosti co nejrychleji a co nejefektivněji distribuovaly do všech sektorů lidské činnosti. Tak může být zajištěno dosažení růstu. V opačném případě, pokud organizace lidské činnosti není na přijímání a aplikaci nových poznatků připravena, stagnuje.

Současně je nutné brát v úvahu subjektivní přístup k věci a individualitu. Člověk není pasivní jedinec řízený shora, důležité je propojení jedinců, kteří jsou schopni převzít iniciativu a samostatně jednat.

Propojené mentální schopnosti tvoří strukturu tzv. kolektivního mozku (hyperkortexu).

Práce robota

V čem spočívá síla kolektivní inteligence? Je to otevřenost aktivní spolupráci všech členů, kteří mohou přispět k obohacení skupiny, nebo je to snad pouze pasivní přijímání zavedených postupů jako v továrně Foxconn? Ano, jedinci v továrně jsou schopni se velmi rychle přizpůsobit novým trendům v oblasti komunikačních technologií, nicméně se na jejich inovacích nemohou sami podílet...


Ekvivalentem pro lidskou práci ve Foxconnu je práce robota. V obou případech lze totiž hovořit o "naprogramované" činnosti. O zavedení "umělých" robotů do výroby uvažoval v minulosti i Foxconn, zatím stále pracují roboti "živí".

S automatizací výroby a využitím umělé inteligence se však v Číně již začalo. Výsledkem procesu je tzv. roborevoluce (viz např. publikace Druhý věk strojů autorské dvojice Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee).


Odkazy:

zahraniční zdroje
Lévy, Pierre. Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspacetuzemské zdroje


videa na youtube

No comments:

Post a Comment