Monday, November 30, 2015

Nudný starý Linkedin drsňákem sociálních médií?

Mnozí z nás před několika lety ani netušili co ten Linkedin vlastně je a dodnes pouze někteří tuto zdánlivě nudnou profesionální síť kontaktů využívá. A proč vlastně??
Do takzvané "linkedinové" fáze se člověk dostává pracovním procesem a nastávající potřebou sbírat zajímavé kontakty, ryze však z profesionálního hlediska. Právě proto také tento systém má pramalý význam pro mladší generace a náctileté a někdy až úsměvné jsou četné profily studentů, kteří doufají v polapení některou z personálních agentur.

Linkedin vznikl v roce 2003 a nyní se pyšní více než 300 miliony uživatelů ve více než 200 zemích, výjimkami nejsou ani Čína a jiné asijské země, které se ostatním sociálním sítím spíše vyhýbají. Tato síť kontaktů nahradila staré kanály doporučování profesionálních kontaktů a stala se tak jak Forbes Linkedin nazývá "nejvýhodnějším dostupným sociálním nástrojem pro kandidáty na nové pozice i pro podnikatele".

Před několika dny klidné vody Linkedinu rozčeřil skandál, který upozornil na rostoucí sexistické tendence některých uživatelů. Jednoduše řečeno, kontaktování za jiným než za pracovním účelem již není výjimkou a náznaky flirtování a sexuálních návrhů se nevyhnuly ani této síti. Zraky médií se díky chlípnému komentáři od staršího ženatého právníka na adresu mladé právničky Charlotte Proudman upřely na toto médium. Zveřejnila tento příspěvek, který se v okamžiku stal virálním a zatímco polovina se klaní na její stranu a chválí její feministickou neohroženost, ti druzí jí nadávají do "feminacistek" nenávistných vůči celé mužské populaci.
Podstatnou otázkou však není spor těchto dvou táborů, ale otázka jakým způsobem regulovat tyto tendence a jakým způsobem a zda vůbec je možné udržet si ryze profesionální síť kontaktů, kde se hledí především na kariérní a vzdělávací úspěchy. Linkedin je oblíbený právě u těchto mladých žen, které mají pocit, že právě díky němu jsou schopny nabourávat staré hierarchické struktury - doménu mužů. Tento pozitivní aspekt ale právě naopak generuje i nechtěný vedlejší efekt, kdy se pozornost těchto mužů ubírá nejen pracovním směrem......Toto vše samozřejmě pod pozlátkem seriózního pracovního kontaktu, kde ve skutečnosti jde o primární pudy a pozornost je soustředěna především na fyzický půvab.


Po tomto skandálu se ozvaly stovky žen, které mají obdobnou zkušenost a dožadují se změny samotného systému. Linkedin navíc oznámil, že bude zprostředkovávat profesionální kontakty bez ohledu na rasu, pohlaví či geografickou polohu. Zdá se, že největší potíží v tomto případě je lidská nátura sama. Podle psychologů je prokázáno, že online chování jedinců vede k takzvané de-individualizaci, což znamená že jejich chování je extrémnější, impulzivnější a nespoutané. Lidé mají tedy tendence v online komunikaci zajít mnohem dále, než v přímém face to face kontaktu.
Mluvčí Faraz okomentoval situaci tak, že dle něj je dostatek jiných komunikačních kanálů k námluvám a výběru partnerů. Také dodal, že budou užívat všech svých nástrojů, aby tento druh komunikace do budoucna vyeliminovali nebo dokonce i vyřadili konkrétní uživatele ze sítě.

Realitou však zůstává to, že dokud na této jako i na jakékoli jiné sociální síti komunikují lidé, budou se tyto situace opakovat a je zjevně pouze málo taktik, které by tomu mohly zabránit.
Linkedin i tak zůstává nesmírně důležitou součástí pracovního prostředí a mnoha lidem pomáhá v kariérním postupu dnes a denně.
Je pouze otázkou zda nové způsoby flirtování a společenské komunikace jako je například Tinder naopak neposilují onu jistotu a sebevědomí v online komunikaci a chování i na jiných sitích...Zdroje:

http://www.telegraph.co.uk/technology/social-media/11864538/How-did-boring-old-LinkedIn-become-the-bad-boy-of-social-media.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3233712/Women-say-ve-targeted-LinkedIn-creeps.html

http://mashable.com/2015/09/10/lawyer-linkedin-email-sexism/#xuTazFTDF5qx

https://jessicagracerosalia.wordpress.com/2014/04/09/blatent-sexism-within-modern-advertising/


No comments:

Post a Comment