Sunday, November 29, 2015

Facebook se zajímá o vaše bezpečí

Snad většinu z nás by sužovaly obavy v případě, že by se někdo z našich blízkých nacházel v oblasti, kde došlo k nějaké katastrofě. Horlivě bychom vytáčeli jejich telefonní čísla či pečlivě sledovali internetové stránky s patřičnými informacemi. Žijeme však v „době Facebooku“, který má apriorně spojovat lidi, ale zároveň reaguje na chování a jednání svých uživatelů a neustále přichází s novými funkcemi. Daná sociální síť disponuje funkcí, která jednak umožňuje zjistit, kdo z přátel se nachází v krizové oblasti, jednak mohou uživatelé ostatním sdělit, že se během „krize“ nacházejí v bezpečí, případně také označit přátele, které se spolu s nimi v krizové oblasti nachází.
 
Jak funguje Facebook Safety Check

Jestliže Facebook zjistí, že se uživatel nachází (nebo by se mohl nacházet) v postižené oblasti, zeptá se, zda je v pořádku a ten může tuto informaci jediným kliknutím potvrdit. Následně je tato informace ve formě upozornění rozeslána jeho přátelům.
V souvislosti s událostmi posledních dní, kdy ve francouzské metropoli došlo k teroristickým útokům, jež si vyžádaly na 130 obětí a více než 300 lidí bylo zraněno, se toto téma stalo opět aktuálním a snad lze říci, že se dostalo do širšího povědomí uživatelů dané sociální sítě. A nejen jim.
Facebook Safety Check

Facebook Safety Check

 

Počátky vzniku aplikace

Podívejme se tedy na počátky vzniku této funkce. Aplikace s příhodným názvem Safety Check byla reakcí vývojářů na zemětřesení a tsunami v Japonsku v roce 2011. Původním záměrem tak bylo informovat uživatele o tom, zda jsou přátelé a blízcí uživatelů v bezpečí během přírodních katastrof. Mark Zuckerberg se k tomu vyjádřil slovy: „Dnes jsme oznámili spuštění funkce kontroly bezpečí na Facebooku. V posledních letech došlo k mnoha katastrofám a krizím, během kterých se lidé obraceli pro pomoc na internet. Ukazuje se, že lidé skrze Facebook zjišťují, zda jsou jejich blízcí v pořádku a v bezpečí. Spojení s lidmi je vždy důležité, ale jsou momenty, kdy je to potřeba o to víc. Kontrola bezpečnosti je tak způsob komunikace, který má za úkol pomoci našim uživatelům snadno sdělit ostatním, že jsou během přírodní katastrofy v pořádku a zároveň nabízí možnost kontroly těch, kteří se v dané oblasti nachází. Zemětřesení a tsunami před několika lety nás inspirovaly k vytvoření první verze pro Japonsko. Nyní jsme rádi, že je funkce připravena sloužit všem na světě“.

Zlomový bod a rozšíření funkce aplikace

Od svého spuštění v roce 2014 byla aplikace využívána pouze v souvislosti s přírodními katastrofami. Útoky v Paříži tak byly zlomovým bodem v jejím použití, poprvé tak byla použita v souvislosti s událostí jinou než přírodní katastrofou. To však s sebou přineslo i vlnu kritiky, neboť den předtím došlo k útokům v Bejrútu, ale Facebook na to tímto způsobem nezareagoval. Zuckerberg se vyjádřil tak, že útoky v Paříži se staly zlomovou událostí, která je přiměla změnit původní záměr aplikace a rozšířili je i na útoky zapříčiněné jinými činiteli než přírodou. Alex Schultz, viceprezident Facebooku pro růst, uvedl, že pařížské útoky vyvolaly vlnu zájmu uživatelů, proto došlo k rozhodnutí využít aplikaci tímto způsobem. Netrvalo dlouho a o pár dní později byla v reakci na bombové útoky v Nigérii. Na svém profilu dále konstatuje, že se i nadále budou snažit o rychlý vývoj aplikace, aby byla co nejvíce užitečná a nápomocná.
 
 
 

Kritika funkce Facebook Safety Check

Mimo to se daná funkce potýkala ještě s další kritikou. Je pravděpodobné, že je snadným a rychlým způsobem, jak kontaktovat své blízké o své aktuální situaci, nedochází k výpadkům a přetížení sítě, k čemuž může docházet v případě velkého množství telefonátů v jednu chvíli. Na druhou stranu vyvstala otázka, zda by v případě katastrofické události měli lidé možnost připojit se bez problémů k internetu. K obdobné situaci došlo po zemětřesení v Nepálu v souvislosti s využíváním obdobné aplikace Google's Person Finder. Rovněž se ukázalo, že Facebook se dotazoval na jejich situaci těch uživatelů, kteří se v Nepálu nenacházeli ani teď, ani nikdy předtím. Vyvstala také otázka, o jakých událostech informovat, jaké události považovat za důležité a zda vůbec lze reflektovat všechny události více či méně obdobného rázu. K útokům a válkám dochází dnes a denně. Nakolik musí být událost vážná, aby na ni Facebook zareagoval tímto způsobem? A jak posuzovat tuto „vážnost“ situace, lze ji nějakým způsobem změřit? Jaké jsou limity?

Návrat k původní myšlence Facebooku

Jak již bylo řečeno výše, úkolem Facebooku je spojovat lidi, umožňovat jim rychlý a snadný způsob téměř odkudkoli a to i přes své nedostatky, které však nejsou předmětem tohoto příspěvku. Funkce Facebook Safety Check tomu tedy odpovídá. V souvislosti s pařížskými útoky si lidé také vyjadřovaly podporu a soucit s těmi, které daná událost přímo zasáhla. Na své profilové fotografie používaly filtry v barvách francouzské vlajky, sdíleli fotografie nasvícených významných budov a staveb, rovněž šířili informace o možnostech dárcovství krve potřebné pro zraněné. Závěrem můžeme také říci, že internet, potažmo Facebook je všudypřítomný, skrze něj dochází k propojování světa, tedy k utváření globální vesnice.
Vyjádření solidarity s Francií - Berlín
 
Vyjádření solidarity s Francií - Praha 
 
Zdroje:
Profil Marka Zuckerberga na Facebooku
https://www.facebook.com/zuck/
The social media search for survivors of the Paris terror attacks
http://money.cnn.com/2015/11/13/media/facebook-safety-check-paris-attack/index.html
Facebook users outside of Nepa criticized for using Safety Check feature
http://globalnews.ca/news/1996203/facebook-users-outside-of-nepal-criticized-for-using-safety-check-feature/
Facebook 'Safety Check' tells your friends that you are safe during a disaster in the area
http://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2014/10/16/facebook-launches-disaster-notification-feature-safety-check/

Facebook actvates Safety Check in Nigeria following bombing
http://www.theguardian.com/technology/2015/nov/18/facebook-activates-safety-check-nigeria-bombing
Facebook Safety Check tells friends you're okay during natural disasters
http://www.theverge.com/2014/10/16/6987017/facebook-safety-check-feature
Google's Person Finder and Facebook's Safety App to help locate those stranded in Nepal Earthquake 
http://tech.firstpost.com/news-analysis/googles-person-finder-and-facebooks-safety-app-to-help-locate-those-stranded-in-nepal-earthquake-264961.html
 
 
 No comments:

Post a Comment