Saturday, November 28, 2015

REVOLUCE E-MAILU:
CHYTRÁ ODPOVĚĎ – KAŽDÁ ODPOVĚĎ

I na poli konzervativní e-mailové komunikace, která je stará jako internet sám, respektive ještě starší, může dojít k určitému (i když zatím omezenému) posunu. Jasně to dokládá internetový gigant Google, který do této formy mezilidské komunikace vnesl nedávno nový rozměr – generované odpovědi.

Před několika dny se mezi technologicky orientovanými weby rozšířila zpráva o vylepšení aplikace Inbox od Googlu. Českého trhu se zatím dotkla jen okrajově, protože funguje jen v prostředí anglicky psaného obsahu, i tak ale vzbudila velký ohlas. Službu Inbox pro operační systémy Android, iOS a webové prohlížeče představila americká firma ze Silicon Valley vloni na podzim. Už tehdy si mohli uživatelé (kterým se poštěstilo získat k nové aplikaci pozvánku) všimnout snahy o zefektivnění používání e-mailu. Nový typ elektronické schránky, který vývojáři navrhli, zohledňuje potřebu rychlejší a hlavně přehlednější komunikace. Zrychlením samozřejmě není myšlen přenos informací, ale snaha o snadnější zacházení s daty. Inbox proto není jen chronologickým seznamem přijatých a odeslaných zpráv, ale nabízí i doprovodné služby jako je například automatická kategorizace a slučování zpráv nebo zvýrazňování informací (textu, obrázku nebo přiloženého souboru) v mailu, aniž byste ho museli otevřít.

Při současné záplavě e-mailů, které denně naplňují naši elektronickou poštovní schránku, je takový nástroj pro lepší organizaci zpráv pro řadu uživatelů žádoucí. Díky moderním technologiím se můžou k e-mailu přihlásit nejen z počítače, ale i prostřednictvím různých aplikací z tabletu, mobilního telefonu nebo chytrých hodinek. Přístup do elektronické schránky je tak časově i prostorově neomezený. Objem elektronické pošty roste i navzdory konkurenci nových komunikačních platforem, stále si tak drží své postavení důležitého prostředníka ve sdílení informací.
Jak vyplývá ze samotné podstaty komunikace, kromě úspěšného přenosu a dekódování informace je důležitá také zpětná vazba, tedy odpověď. A právě na tu se zaměřil Google, když do své aplikace Inbox přidal funkci Smart Reply, která generuje odpovědi pomocí umělé inteligence.

E-mail, který odpoví za nás
Jak v 60. letech prohlásil kanadský filozof a mediální vizionář Marshall McLuhan, médium je extenzí člověka. McLuhan tehdy tímto výrokem nesměřoval pouze k procesu medializace, ale i k běžnému každodennímu životu, ve kterém člověk média používá jako extenzi smyslů a těla. E-mail, který dokáže sám vygenerovat odpověď odesílateli, je novým rozměrem této extenze.
Funkce Smart Reply má uživatelům především ušetřit čas. Můžou díky ní vyřizovat poštu z mobilního telefonu odkudkoli a zkrátit tak dobu mezi přijetím zprávy a odpovědí na ni. A také by v řadě případů mohla přispět k tomu, že lidé na příchozí poštu častěji odpoví, když jim k tomu budou (podle slov Googlu) stačit dva stisky tlačítka.
Řeč je hlavně o takových e-mailech, které nevyžadují delší odpověď. Algoritmus vytvoří s ohledem na obsah zprávy tři verze odpovědí. Volba z více možností je podle Googlu především proto, že funkce není dokonalá a může text vyhodnotit chybně. Smart Reply nejsou jen předdefinované šablony, ale umělá inteligence, která je postavena na dvojici neuronových sítí. Jedna síť rozpoznává obsah příchozího e-mailu a druhá nabízí možné odpovědi. Význam textu rozpoznává pomocí strojového učení, takzvaného deep learning

Umělá inteligence a média

S novými technologiemi přichází vždy otázky o jejich vlivu, potřebnosti, ale i dopadech na společnost a její hodnoty. Logicky se proto nabízí otázka, do jaké míry propojení médií a umělé inteligence přináší lidem užitek, je extenzí jejich smyslů, a to konkrétně tak, že si příchozí zprávu „přečte“ a odpoví na ni, a nakolik může působit negativně. Jedno je jisté, data, která posíláme přes e-mail, skenují provozovatelé už teď. Obavy o nabourávání do našich „soukromých“ informací jsou proto částečně liché. Problém by ale mohl nastat jinde. Pohybujeme se teď v rovině hypotéz a dohadů, podle nichž by generované odpovědi mohly v budoucnu dominovat nad osobním přístupem a osobitým vyjadřováním. Vzájemná komunikace by pak mohla sklouznout ke stejné šablonovitosti a frázovitosti, jakou už teď vykazuje například administrativní komunikace.Zdroje: 

No comments:

Post a Comment