Wednesday, November 25, 2015

Hubneme s internetem

Představa, že technologie postoupily natolik, abychom hubnuli prostým bytím na internetu je samozřejmě utopická. Kalorie nespálíme ani posunováním obrazovky palcem na displeji tabletu, ani kilometry, které najezdíme při posunování News Feedu našeho Facebooku. Nové trendy na síti nám mohou s redukcí váhy pomoci, hlavní iniciativa je však stále na nás.

Za poměrně znepokojující by se dalo považovat stále rostoucí procento lidí, kteří trpí nadváhou či obezitou. Tento problém se však netýká pouze dospělých, ale i mladistvých a dětí. Nadváha často bývá spojována se špatnou životosprávou, nezdravým stravováním (například v rychlém občerstvení), stresem a nedostatkem pohybu. Nedostatek pohybu někteří lidé považují za jakýsi vedlejší efekt technologického vývoje. Lidé si na počítačích vytvořili závislost, životní náplní některých mladých se staly počítačové hry, starší lidé se dnes takřka nevyhnou počítačům a novým technologiím ani v pracovním prostředí. Sociální sítě, které nám moderní technologie zprostředkovávají, dnes mohou pro nás být v podstatě všudypřítomné. Internet už není záležitostí pouze počítačů. Díky tabletům, smartphonům a mobilnímu internetu můžeme být online takřka neustále. S užíváním nových technologií bylo zmíněno mnoho negativních vlivů, kterým podléháme, jako například otázka narcismu spojená s pěstěním vlastního ega na profilech sociálních sítí nebo obsesivní sledování mobilních přístrojů, které vychází z nepříjemného pocitu, že nám novinky proklouznou mezi prsty. Je však možné vysledovat i pozitiva, u nich se konečně dostáváme k tématu sledování váhy a svého těla.

Hubneme s Facebookem
Již bylo řečeno, že sociální sítě (v našem geopolitickém kontextu nejčastěji Facebook) jsou součástí života mnoha z nás. V dnešní době se na sociální síti nevyskytuji zřejmě pouze lidé, kteří nejsou dostatečně počítačově gramotní, nebo lidé, kteří zapojení do této sociální struktury záměrně sabotují. Nyní bychom mohli zmínit jedno z pozitiv, která s sebou Facebook přináší. Služby Facebooku jsou pro běžného uživatele zdarma. Počet uživatelů, kteří Facebook užívají denně, je dle statistik Facebooku zhruba 1.01 bilionu. To bychom mohli považovat za potenciál zasáhnout velkou masu.  

Autoři M. Jane, J. Foster, M. Hagger, S. Pal ve své studii přichází s předpokladem, že Facebook by mohl sloužit jako pomocník s bojem proti nadváze. Autoři pro svůj výzkum formují tři náhodné paralelní skupiny participantů s nadváhou, podle toho, jakým způsobem jim je program na snížení váhy doručen. Předpoklad samozřejmě zní tak, že participanti, kteří jsou zařazeni do facebookové skupiny, budou vykazovat lepší výsledky než participanti pracující s instrukcemi na informačních letácích. Uživatelé spojení ve facebookové skupině mohou využívat i dalších výhod - mohou ve skupině využívat principu kolektivní inteligence, sdílet informace, ale i se vzájemně motivovat a podporovat. Výsledky zadaného výzkumu nejsou zatím zveřejněny, ale samotná konstrukce tohoto výzkumu je postavená na odborné literatuře, v níž se podobné předpoklady potvrdily. 

Hubneme s Instagramem
Instagram je jedna z mladších spciálních sítí, která je založena primárně na sdílení vlastních fotografií a krátkých videí a sekundárně na psaní komentářů k nim. Strukturně je Instagram podobný jako jiné sociální sítě, máme okruh sledovaných, jejichž obsah se nám zobrazuje, a jsme v okruhu sledovaných, kterým předkládáme svůj obsah. Instagram je jedinečný svou rychlostí, se kterou můžeme vhodně upravený obsah sdílet, ale i rychlostí zpětné vazby, která přichází takřka ihned. Počet uživatelů, kteří Instagram alespoň jednou za měsíc používají, se podle Facebooku, vlastníka Instagramu, pohybuje okolo 400 milionů.
I právě zmiňovaná socialní síť se dostala do spojitosti se zdravým životním stylem a hubnutím. Právě na Instagramu se setkáme s tagováním fotek a videí, čímž umožňujeme jiným uživatelům vyhledat náš obsah pomocí daných klíčových slov.

Jedním z hashtagů, který si zasloužil pozornost odborné obce je fenomén #fitspiration. Jde o obsah, který by měl pozitivně motivovat ke cvičení a zdravému životnímu stylu. Fitspiration je spojením dvou anglických slov - fitness a inspiration. Vznik tohoto jevu se pojí s reakcí na dřívější ideologický proud, #thinspiration. Opět jde o amalgam slov thin a inspiration. Thinspiration však bylo spojené pouze se snahou o co nejnižší váhu a nejhubenější postavu. Bohužel se tento jev pojil i s negativní stránkou věci. Jedinci se podporovali v nezdravém hubnutí a poruchách příjmu potravy, což mohlo mít fatální důsledky a být životu nebezpečné. Instagram k tomuto problému dokonce vydal oficiální prohlášení na svém blogu a příspěvky, které by mohli motivovat k sebepoškozování dále nepovolil tímto způsobem vyhledávat.
Fitspiration se snaží naopak přijmout za své zdravé stravování a zvyšovat inspiraci k posilování. Hlavní motto tohoto myšlenkového proudu zní: Strong is new skinny. Snaží se tedy akcentovat, že dobře udržovaná postava je nyní in, tak jako dříve byla za vzor kladena štíhlost. Tento vzor má delší tradici než instagramové hnutí, první velmi výraznou skinny ikonou byla například britská modelka Twiggy

Fittspiration se v odborném kontextu objevilo, když autorky M. Tiggemann a M. Zaccardo sledovaly reakci žen na vystavení těmto fotografiím. Sledovaným faktorem zde byla také neskojenost žen s vlastním tělem, která vyplynula z několika předchozích studií. Výsledky výzkumu v podstatě dokazují, že inspirace z fotek na recipienty přechází (stejně tak, jako i u jiného obsahu - fitspiration obrázky jsou postaveny vedle kontrolní sady obsahu s motivem #travel). Dalším dokázaným jevem jsou negativní pocity, které u recipientek vznikají při pohledu na aktivní svalnatá těla jiných lidí a zdravou stravu. Ženy po shlédnutí několika zzzfitspiration fotek vykazovaly negativnejší náladu, větší nespokojenost se svým tělem, nižší sebevědomí. Určitě zde hraje svou roli potřeba porovnávat se s předkládanými vzory (ta byla zjištěna již dříve, například na vzorku módních časopisů. Otázkou však zůstává, nakolik se tyto výsledky dají  hodnotit jako negativní. Ovšem že horší nálada není pozitivum, ale právě i zmíněné ovlivněné faktory se mohou stát motivanty pro cvičení či jinou aktivitu, což by bylo možné považovat za pozitivní výsledek. Upřímně si myslím, že procento lidí, kteří navštěvují posilovnu hlavně kvůli výsledkům bude minimálně srovnatelné s těmi, kteří chodí cvičit pro pouhou radost ze cvičení.

Sociální sítě za nás kalorie nespálí, ale pozitivní roli při naší snaze být fit určitě hrát mohou. Mohou pro nás být zdrojem motivace (ať už vybraný obsah na nich nebo kontakty, které na nich můžeme navázat) a doprovázet nás k lepším výsledkům a spokojenosti se sebou samým.


Zdroje:
Carr, L. J., Bartee, R. T., Dorozynski, C., Broomfield, J. F., Smith, M. L., Smith, D. T.: Internet-delivered behavior change program increases physical activity and improves cardiometabolic disease risk factors in sedentary adults: Results of a randomized controlled trial. Prev Med, 46 (5), 2008, s 431–8. [Dostupné online na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743507005038].

Jane, M., Foster, J., Hagger, M., Pal, S.: Using new technologies to promote weight management: a randomised controlled trial study protocol. BMC Public Health, 2015, 15:509. [Dostupné online na: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/509].

Statistiky z oficiálních stránek Facebooku. Dostupné na: http://newsroom.fb.com/company-info/.

Tiggemann, M., Zaccardo, M.: “Exercise to be fit, not skinny”: The effect of fitspiration imagery on women’s body image. Body Image, 15, 2015, s. 61-67. [Dostupné online na: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144515000893].


No comments:

Post a Comment