Sunday, November 29, 2015

Pornopomsta jako problém kyberprostoru

Stejně jako každá důležitá technologická revoluce (počínaje vynálezem tiskařského lisu a dále rozhlasu a televize), také internetová revoluce měla na společnost dvojí vliv. Někteří ji přijali s optimismem, ostatní měli obavy. A nejvíce je to vidět právě v žurnalistice a médiích.
Nová zpráva, která byla zveřejněna 24. září 2015 Broadband komisí OSN, se týká převážně kybernásilí v souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi. Ukazuje, že téměř tři čtvrtiny žen byly vystaveny nějaké formě kybernetického násilí na internetu. Tato zpráva naléhá také na vládu a průmysl, aby pracovaly efektivněji a lépe a především, aby společně chránily rostoucí počet žen a dívek, které se stávají oběťmi hrozeb a obtěžování na internetu. Co se týče tohoto rychle rostoucího množství žen, které se stávají oběti on-line násilí, pouze 26% z 86 zkoumaných zemí podnikly náležité kroky.

Kybernetické VAWG (kybernásilí páchané proti ženám a dívkám) existuje v mnoha podobách, např.: on-line obtěžování, veřejné zostuzení, touha způsobit fyzickou újmu, sexuální útoky, vražda a vyvolaná sebevražda. Podle výše zmíněné zprávy OSN působí toto vše na ženy stejnou škodu jako fyzické násilí. Ženy jsou stále náchylnější ke kybernetickému násilí a situace se zhoršuje i tím, že více a více regionů získává přístup k internetu.
Porušení online soukromí, které je známé jako „pornopomsta (revenge porn) nebo „kybernetické znásilnění“, je zcela běžným jevem. Odborníci poukazují také na to, že nával násilí páchaného proti slavným ženám na sociálních sítích pomohlo upozornit na tento rozšířený problém. Na veřejnost se dostaly například nahé fotky Jennifer Lawrence, Emmy Watson nebo Kate Upton, což je také klasifikováno jako příklad pornopomsty.


O co jde?

„Pornopomstou“ označujeme akt sdílení sexuálně explicitních fotek nebo videí nějaké osoby, ale bez souhlasu této osoby. V mnoha případech jsou snímky pořízeny partnerem během vztahu a posléze distribuovány po rozchodu bez souhlasu dané osoby. Soukromé obrázky jsou často sdíleny buď pomocí sociálních médií (Twitter, Facebook a YouTube) nebo uloženy na mnoho pornostránek, které podporují veřejné příspěvky.
Někteří se domnívají, že příčinou je nedostatek právní úpravy v této oblasti ve většině zemí a také prostý fakt, že kyberšikana není vždy považována za vážný problém. Phumzile Mlambo-Ngcuka (zástupkyně generálního tajemníka OSN a výkonná ředitelka UN Women) říká, že bylo obtížné přesvědčit některé lidi, že se jedná o problém, který je třeba brát vážně. Zmínila také odpor vedoucích představitelů firem, zejména v herním průmyslu.
Phumzile Mlambo-Ngcuka
Zákony, které zakazují pornopomstu, se objevují pomalu, nicméně některé země začaly provozovat kriminalizaci tohoto druhu kybernetického násilí, což je důležitým krokem kupředu. Například od letošního roku je podle nového dodatku v Criminal Justice and Courts Act 2015 ve Velké Británii sdílení tohoto typu považováno za nelegální v Anglii a Walesu. To znamená, že každý, kdo sdílí nahé fotografie nebo videa někoho bez jejich souhlasu, může jít do vězení až na dva roky.
Výzkum McAfee (2013, USA) zjistil, že 36% lidí poslali nebo hodlají poslat intimní obsah, který dostali od svých partnerů. Mimoto, jeden z deseti bývalých partnerů hrozil dát choulostivé fotografie na internet. Tato hrozba se stává skutečností ve 60 % případů ze 100. Tento fenomén se rychle stává součástí kultury sexu a vztahů. Navíc počet lidí, kteří se tímto jevem zabývají, neustále stoupá. Samotný problém je ale mnohem širší a týká se nejen obětí a pachatele. Pornopomsta nesmí však být pouze „ženskou záležitosti“. Muži uvádějí častěji než ženy, že jsou oběťmi této invaze do jejich online soukromí. Zmíněná studie McAfee tvrdí, že mužům hrozí vystavení jejich soukromých fotografií na sociálních sítích častěji než ženám (12% oproti 8%).

Nicméně, ať už se jedná o dospívající dívky nebo dospělé muže, kteří se stávají oběťmi hackerů nebo svých bývalých partnerů/partnerek, provádění pornopomstu je nezákonné všude. Použití soukromě sdílených intimních snímků za účelem udělat někomu ostudu a ponížit ex-partnera je obtěžování a způsobuje skutečnou škodu. Může to oběti zkomplikovat možnost dosáhnout nebo udržet pracovní místo, udržovat vztahy, žít normální život, a dokonce se může stát i důvodem pro sebevraždu. Zákon vzájemné dohody, týkající se obdržení a uchování soukromého materiálu, by měl fungovat vždy a všude.

Zdroje:

No comments:

Post a Comment