Sunday, September 4, 2011

Participace členů on-line komunity jako jeden z příkladů využití Web 2.0

Web 2.0 se počátkem 21.století stal novým konceptem pro internet, v jehož rámci vznikl prostor pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Právě on-line komunity byly jedním z nových trendů, které se na internetu začaly rozvíjet.Ve své práci se odkazuji na studii zpracovanou v roce 2010 v Hong Kongu, v níž se Xigen Li zabývá faktory, jež ovlivňují ochotu přispívat informace do on-line komunity.

V první části této práce se okrajově zabývám vznikem Web 2.0 a s tím souvisejících změn, které na internetu proběhly. Následně shrnuji teoretický rámec, jež byl základem pro pozdější průzkum výše uvedené studie. Xigen Li poukazuje na tři možné perspektivy vlivů na členy on-line komunity, kterou přirovnává k organizaci. Třemi perspektivami jsou teorie očekávání, perspektiva společenského dilema a teorie diskreční databáze (discretionary database). Doplňuje je pak o socio-psychologické a behaviorální aspekty. Vše dokládá na provedeném průzkumu z roku 2007.

Přestože tato studie je v mnoha případech aplikovatelná, zabývám se v druhé části práce jejími nedostatky a možnými zkreslenými údaji. Na základě vlastního průzkumu pak porovnávám oba výsledky, jež jsou závěrem mé práce. Zamýšlím se také nad možnou budoucností on-line komunit v následujících letech.

Daniela Ročková

Použité zdroje:

LI, X. (2011). Factors Influencing the Wilingness to Contribute Information to Online Communities. New Media & Society, 13, 2, s. 279 - 296.

LÉVY, P. (2001). Collective inteligence, s. 253-258

O´ REILLY, T (2004). What is Web 2.0

VAN DIJCK, J., NIEBORG, D. (2009). Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media and Society , s. 855-869

No comments:

Post a Comment