Monday, September 5, 2011

Anotace: Esej k článku To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter od Alice Marwick & DaDanah Boyde publikovanom v periodiku Convergence

Celebrita je slovo, ktoré sprevádza kultúrny priestor už dlhšie. Autorky tohto publikovaného článku sa okrem samotného pojmu celebrity (vnímaného či už ako konkrétnu osobu, alebo určitý taktický, viac či menej premyslený, súbor krokov a postupov uplatňovaných v kultúrnom priemysle) zamerali na vývoj tohto fenoménu a prispôsobenie sa možnostiam daným novými médiami a sociálnymi sieťami. Konkrétne v tomto prípade sa zamerali na Twitter. Autorka eseje sa zamýšľa a zhŕňa myšlienky z článku, prináša postrehy z oblasti nových médií a vlastné príklady z medializácie celebrít. Priraďuje ich k pojmom z mediálnej teórie, ktoré sa týkajú tejto zaujímavej a aktuálnej témy.

Lucia Mitrová

No comments:

Post a Comment