Saturday, September 10, 2011

Anotace: Esej k článku Petera J. Alexandera Peer-To-Peer File Sharing: The Case of the Music Recording Industry

Esej je pokusem o komparaci dvou článků zabývajících se problémem peer-to-peer sharingu ve vztahu k hudebnímu průmyslu a proklamovanému poklesu prodeje hudebních nosičů. Jedná se o článek Petera J. Alexandera Peer-To-Peer File Sharing: The Case of the Music Recording Industry a práci Alejandro Zentnera Measuring the Effect of Music Downloads on Music Purchases

Prvním otázkou je, zdali skutečně tento typ serverů představuje takovou hrozbu a způsobuje pokles prodeje hudebních nosičů v takové míře, jak uvádějí hudební vydavatelství a zástupci hudebního průmyslu.

Dále si esej do určité míry všímá charakteru vývoje, který tento spor prodělal. Od prvních serverů tohoto typu (Napster, MP3.com) až po současnost. Načrtává vývoj struktury jednotlivých serverů od těch s centralizovaným hostingem k těm s decentralizovanou strukturou.

V poslední řadě esej vnáší otázku, zdali by se v tomto sporu nemělo uvažovat i o přístupu samotných hudebníků a interpretů, jelikož jejich vztah k možnostem distribuce bude mít jistě nezanedbatelný dopad stejně jako vznik dalších peer-topeer serverů

odkazy:

www.peterjalexander.com/images/Peer_to_Peer.PDF

http://som.utdallas.edu/centers/capri/documents/effect_music_download.pdf

andreknoerig.de/portfolio/03/bin/resources/manovich-langofnewmedia.pdf

No comments:

Post a Comment