Friday, September 16, 2011

Anotace: Celebrity ve věku sociálních sítí

Ve své eseji volně navazuji na odborný článek od Alice Marwick a Danah Boyd To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter. Tato studie se zabývá fenoménem sociálních sítí a jejich dopadem na svět celebrit. Celebrita je tu vnímána spíše jako komodita, která je na prodej, než jako individuální osobnost.

Esej se snaží postihnout to, jakým způsobem celebrity a zejména jejich management využívájí sociální sítě k získávání a udržování popularity a jak nástup Facebooku, Twitteru, MySpace či jiných sociálních sítí proměnil vztah fanoušků a jejich ikon a učinil jej zdánlivě bližším a intimnějším.

Danou problematiku se snažím demonstrovat na příkladech českých známých osobností pro lepší názornost. Zároveň jsem se snažila toto téma zařadit mezi jevy, jež jsou spojeny se vznikem nových médií.

Kateřina Poláková

  • Alice Marwick and
  • D
  • anah Boyd
To See and Be Seen: Celebrity Practice on TwitterConvergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, May 2011; vol. 17, 2: pp.139-158.


No comments:

Post a Comment