Saturday, September 17, 2011

Konvergence médií, éra smartphonů a tabletů. Konec PC?

Práce se věnuje konvergenci mobilních médií. Teoretické uvedení do problematiky konvergence médií představuje kniha Henryho Jenkinse Convergence Culture (2006). Další část pak rozebírá studii Mobile Media: The Convergence of Media and Mobile Communications (2001). V rámci této studie provedli její autoři průzkum ilustrující využívání mobilních médií – mobilních telefonů - v praxi. Tři příklady používání mobilů z roku 2001 dokázaly působení konvergence v oblasti mobilních technologií. Autoři dále naznačili směr, kterým se budou tyto technologie vyvíjet. V roce 2011, o deset let později, jsou tyto vize naplněny a samozřejmě také dalece překonány. Nastoupila éra smartphonů a tabletů. Prakticky pouze jedno zařízení může být zdrojem multimediální zábavy. V jaké fázi se tedy konvergence médií nachází v dnešní době? A neznamená současná éra multimediálních zařízení „do kapsy“ konec tradičních PC? Toto jsou otázky, na které zatím asi nikdo nedokáže spolehlivě odpovědět… Můžeme si však být jisti, že na tyto otázky nám v nedaleké budoucnosti začne postupně odpovídat samotný vývoj v této oblasti…

Použité zdroje:

BILTON, Nick. Apple Sounds the PC Death Knell. The New York Times [online]. 2011, 2011, [cit. 2011-09-16]. Dostupný z WWW: .

JENKINS, Henry. Convergence Culture : Where Old and New Media Collide. New York : New York University Press, 2006. 307 s.

NILSSON, Andreas; NULDÉN, Urban; OLSSON, Daniel. Mobile Media : The Convergence of Media and Mobile Communications. Convergence [online]. 2001, 7, [cit. 2011-09-15]. Dostupný z WWW: .

SHERMAN, Erik. The Death of the PC Is Nigh. The CBS Interactive Business Network [online]. 2010, 11, [cit. 2011-09-15]. Dostupný z WWW: .

No comments:

Post a Comment