Thursday, September 8, 2011

Understanding e-book users: Uses and gratification expectancy model

Studie Dong-Hee Shina Understanding e-book users: Uses and gratification expectancy model se zabývá rozšířením elektronických knih a jejich přijetím veřejností. Jejím základem je výzkum na vzorku, který sice nelze považovat za reprezentativní, přesto může být vypovídající. Jí inspirovaná práce shrnuje výsledky, ke kterým Shin došel, poukazuje současně na nedostatky studie.

Dále se zaměřuje na postavení elektronických knih v Česku a jejich omezení. Zamýšlí se nad příčinou jejich poměrně slabého rozšíření a zvažuje možné zobecnění výsledků Understanding e-book users: Uses and gratification expectancy model i na české prostředí.

Shin, D. H. Understanding e-book users: Uses and gratification expectancy model. In New Media & Society 13/2011, p. 260–278

No comments:

Post a Comment