Wednesday, September 14, 2011

Sociologie sociálních sítí

Ve své práci jsem vycházel ze studií týkajících se chování uživatelů na sociálních sítích. Přečetl jsem čtyři studie, a všímal si výsledků, se kterými přišli.

Zajímalo mě, jestli existují práce zabývající se kulturou užívání sociálních sítí, zda se zabývají možnými rozdíly mezi různými skupinami uživatelů, zda se liší motivace jednotlivých uživatelů k participaci na sociálních sítích a co vlastně uživatelé od sociálních sítí očekávají.

Prací, které by specifikovaly a kvantifikovaly důvody, pro které uživatelé na sociální síť vstupují, jsem nakonec našel méně než jsem původně čekal, ale nějaké přece jen existují.

Není překvapivé, že v těchto studiích byly odhaleny důležité rozdíly v koncepci užívání sociální sítě jak mezi lidmi odlišného věku, mezi ženami a muži i podle jiných kritérií. Studie také zajímavým způsobem popsali "balíky" motivací, které tvoří jednotlivé dílčí motivy, jenž jsou poměrně výrazně odlišné mezi různými uživateli a vytváří pestrou mozaiku uživatelů. S nadsázkou by se tak dalo říci, že sociální síť Facebook není jedna, ale pro každou – určitým způsobem definovanou – skupinu uživatelů existuje jeden Facebook, který jim je výrazně ušit namíru a v němž se i jiní uživatelé chovají "podezřele" podobně.

No comments:

Post a Comment