Monday, September 5, 2011

´Doctor Who´ a konvergence médií – případová studie o transmediálním vyprávění

Ve své práci se zabývám případovou studií ´Doctor Who and the Convergence of Media: A Case Study in ´Transmedia Storytelling´. Britský sci-fi seriál ´Doctor Who´ se objevil na obrazovkách BBC již v roce 1963. V roce 1989 byl ale ukončen a nová série pak byla zahájena v roce 2005. BBC si vybrala tento seriál jako svoji vlajkovou loď pro transmediální vyprávění, a proto bylo možné sledovat dění okolo seriálu na různých mediálních platformách. Autor článku tyto transmediální strategie BBC kriticky rozebírá a klade si otázku, zdali opravdu došlo k prohloubení celkového zážitku a vytvoření komplexního díla, nebo se jednalo pouze o novou ekonomickou taktiku. Článek jsem pokusila vyložit a zasadit do souvislostí literatury k tématu.

PERRYMAN, Neil. Doctor Who and the Convergence of Media : A Case Study inOdkaz `Transmedia Storytelling'. Convergence : The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. 2008, 14, [cit. 2011-09-05]. Dostupný z: ZDE

.

No comments:

Post a Comment