Tuesday, September 13, 2011

Anotace: Dôveruj, ale preveruj: Koncept dôvery užívateľa na porovnaní sociálnych serverov CouchSurfing.com a Spolujizda.com

Moja práca je založená na článku CouchSurfing: Belonging and trust in a globally cooperative online social network, od autorov Devan Rosen, Pascale Roy Lafontaine a Blake Hendrickson, ktorý skúma dôveru a pocit spolunáležitosti u používateľov sociálnej siete www.couchsurfing.com, ktorá predstavuje podľa autorov netradičný koncept sociokultúrnej interakcie. Spája registrovaných používateľov za účelom neskoršieho osobného stretnutia, a dokonca poskytnutia ubytovania. Pomocou dvoch teoretických modelov štúdií sociálnych sietí autori vytvárajú tri hypotézy, ktoré empiricky testujú prostredníctvom dotazníkov, ktoré registrovaní užívatelia siete vypĺňajú. Hypotézy overujú, ktoré aktivity v sieti zvyšujú v ostatných používateľoch pocity dôvery a spolunáležitosti ku komunite.

Pre mňa v Českej republike a na Slovensku predstavuje podobný koncept ako stránka CouchSurfing platforma www.spolujizda.com, kde tiež registrovaní užívatelia bez toho, aby sa navzájom predtým poznali, poskytujú služby formou poskytnutia odvozu taktiež neznámej osobe. Napriek tomu, že ja sama web z obáv a nedôvery nevyužívam, oslovila som študentov o ktorých viem že výhodu spolujazdy využívajú často. Pýtala som sa na základe ktorých charakteristík dôverujú danému šoférovi, a či sa následne po jazde vytvárajú na stránkach komunity. Odpovede boli podobné ako v prípade CouchSurfingu – zavážili referencie od ostatných „cestujúcich“ (produsage), množstvo prejdených jázd (aktivít) a profil používateľa. Stránky spolujizda.com zatiaľ nie sú natoľko vypracované, aby ponúkli registrovaným možnosti vytvárať komunity ako CoachSurfing, ale predpokladám, že v blízkej budúcnosti aj v dôsledku prepojenia „spolujazdových „serverov s ostatnými sociálnymi sieťami a Google maps bude tento koncept priťahovať stále viac záujemcov a dôvera vďaka referenciám ostatných taktiež porastie.

No comments:

Post a Comment