Monday, September 5, 2011

Nová média a permanentní krize aury

Článek shrnuje přístup k novým/digitálním médiím, který se vyskytuje ve stati New Media and the Permanent Crisis of Aura. Autorka v předloženém rozboru spisu shrnuje a dokresluje představené teze.

Jay David Bolter, Blair MacIntyre, Maribeth Gandy a Petra Schweitzer se ve své práci snaží pochopit fungování nových/digitálních médií prostřednictvím tezí Waltera Benjamina o kulturním významu prvních reproduktivních médií. Jeho teze o auratickém potenciálu v řadě příkladů potvrzují a vyvrací, čímž načrtávají specifický obrazec existence a vlivu média/díla na jednotlivce i společnost. Dochází přitom k tomu, že aura není platným stavem, nýbrž nestálou platformou, která může být proměňována prostřednictvím mediálních/uměleckých typů a žánrů. Zastávají to, že některé z nich ztrátu aury podporují, zatímco u jiných zpracování či designů je tomu naopak.

Ve chvíli, kdy daný přístup autoři (kriticky) aplikují na média, která jsou založena na virtuální či smíšené realitě (virtual reality/mixed reality), tak jsou schopni dokázat, že v současnosti existují média/díla, která jsou nejen schopna auru udržet, ale také zvětšovat a násobit.


Jay David Bolter, Blair MacIntyre, Maribeth Gandy and Petra Schweitzer: New Media and the Permanent Crisis of Aura. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. February 2006, Vol. 12, No. 1. s. 21-39.


No comments:

Post a Comment