Thursday, April 30, 2015

Limity a možnosti dnešního použití sociálních sítí v politických kampaních ve srovnání s volbami do amerického kongresu 2012

Abstract


This essay is composed from two different parts. The first contains summarization of the study made by Stephanie E. Bor in 2012 published in 2013 Using Social Network Sites to Improve Communication Between Political Campaigns and Citizens in the 2012 Election. This study brings very interesting view on using social network sites in the election campaign to the U. S. Congress in the 4th election district in Utah. The second part contains my own point of view on the whole issue, as the work with social network sites is part of my job on daily bases. The main limit of the summarized study I see in the date of its formation. The social network sites have gone through the thrilling development since 2012. Especially in terms of monetization of content and growing diversity of  social network sites. That is the main reason I think some of the conclusions from original study are not actual in these days any more.

Abstrakt


Tato práce se skládá ze dvou různých částí. První obsahuje sumarizaci studie provedené Stephanie E. Bor v roce 2012 a publikované v roce 2013. Využívání sociálních sítí k vylepšení komunikace mezi politickou kampaní a občany ve volbách v roce 2012. Tato studie přináší velmi zajímavý pohled na využití sociálních sítí ve volební kampani do amerického Kongresu ve 4. volebním obvodu v Utahu. Druhá část obsahuje můj vlastní pohled na celou problematiku, jako člověka, který pracuje na sociálních sítích na denní bázi. Hlavní limit zkoumané studie shledávám v datu jejího vzniku. Sociální sítě prošly vzrušujícím vývojem od roku 2012. Zejména, pokud jde o zpeněžení obsahu a rostoucí rozmanitost sociálních sítí. To je hlavní důvod, proč si myslím, některé závěry z původní studie nejsou v dnešní době aktuální.

Zdrojová studie


BOR, S. E. Using Social Network Sites to Improve Communication Between Political Campaigns and Citizens in the 2012 Election. In: American Behavioral scientist. vol. 58, 6/2013, s. 1195 – 1213. New York: SAGE Publications, 2013.

No comments:

Post a Comment