Tuesday, May 19, 2015

Jak vytvořit virál

Abstrakt
Tato esej se zabývá problematikou vzniku virálu. Virální marketing se díky možnostem webu 2.0 stal oblíbenou metodou komunikace firem s potenciálními zákazníky. Díky internetu mají firmy možnost oslovit mnohem více lidí než v offline kampani a navíc mohou značně ušetřit finance. Virál je proces přijetí a přeposlání zprávy dalším lidem. Virální videa bývají dlouhá do tří minut. Na přeposlání má vliv několik faktorů. Aby se ze zprávy stal virál, musí zaujmout, zabavit, vyvolat emoce a mít pointu.
Abstract
This essay is about virals and their formation. Viral marketing became a popular method of communication of firms with their potential customers thanks to web 2.0 and its facilities. Thanks to the internet firms are able to approach more people than in an offline campaign and save up their finances. Viral is a process of accepting and forwarding messages to others. Viral videos are usually up to three minutes long. There are many factors that affect the forwarding of a message. A message needs to be interesting, entertaining, provoke emotions and have a point to become a viral.
Camarero, Carmen – San José, Rebeca: 2011. Social and attitudial determinants of viral marketing dynamics. Computers in Human Behavior, Vol. 27, No. 6, p. 2292-2300.

No comments:

Post a Comment