Saturday, May 30, 2015

Vliv festivalu Burning Man na společnosti v Silicon ValleyAbstraktTato esej se váže k článku Freda Turnera, který byl publikován v New Media & Society s názvem Burning Man at Google: a cultural infrastructure for new media production. Článek Freda Turnera odhaluje způsoby, kterými festival Burning Man, odehrávající se každé léto v nevadské poušti, podporuje nové formy produkce vznikající v Silicon Valley a především v Googlu. Esej shrnuje obsah článku, doplňuje základní informace o Burning Man festivalu a následně se věnuje případnému vlivu festivalu na fungování firem v Silicon Valley.

Abstract


This essay is based on article published by Fred Turner in New Media & Society: Burning Man at Google: a cultural infrastructure for new media production. Fred Turner’s article explores the way in which festival Burning Man, which takes place every summer in a desert in Nevada, supports new forms of production emerging in Silicon Valley and especially in Google. Essay summarize the article, completes basic informations about the Burning Man festival and Google itself and consider the impact of festival to the industries in Silicon Valley.Zdrojová studie:
TURNER, F. Burning Man at Google: a cultural infrastructure for new media production. New Media and Society [online]. 2009, 11(1-2): s. 73-94. [cit. 2015-05-27]. DOI: 10.1177/1461444808099575. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444808099575

No comments:

Post a Comment