Monday, June 15, 2015

Využívání facebookových check-inů mezi mladými Dány


Abstrakt

Tato práce přibližuje výsledky studie “Why would you want to know?” - The reluctant use of location sharing via check-ins on Facebook among Danish youth, která byla publikována v Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Pro tuto studii bylo vybráno a osloveno 31 dánských středoškolských studentů, se kterými byly provedeny dvoukolové rozhovory. Esej shrnuje metodologii a výsledky výzkumu, nabízí některé z přímých citací respondentů, doplňuje základní informace o fungování check-inů na Facebooku a na Foursquare/Swarmu a v neposlední řadě se zamýšlí nad případnými výsledky podobné studie v ČR.

 

Abstract

This essay introduces the results of the case study Why would you want to know?” - The reluctant use of location sharing via check-ins on Facebook among Danish youth that was published in Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Authors selected and interviewed 31 Danish high school students who were twice interviewed. Essay summarizes the methodology and results of the survey, presents quotes by the respondents, adds basic information about Facebook and Foursquare/Swarm check-ins, and considers the possible results of similar survey in the Czech Republic.
 
Zdrojová studie:


·       Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies [online]. [cit. 2015-06-15]. ISSN 1354-8565. Dostupné z: http://con.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1354856514543250


Johana Fundová

No comments:

Post a Comment