Monday, June 22, 2015

Život v kyberprostoru

Abstrakt

Tato práce vychází z výzkumné studie sepsané Kevinem Robinsem, která se nazývá Cyberspace and the Word We Live in. Studie vyšla listopadu 1995 v časopise Body & Society. Autor se ve své studii pokouší přiblížit koncept kyberkultury a kyberprostoru a zároveň využívá k polemice názory jiných odborníků. Významná část práce se zabývá pojetím kyberkultury od francouzského filozofa a odborníka na nová média, kterým je Pierre Lévy. Primární cíl této práce je sumarizace a výklad zmiňované studie a dále také doplnění některých Lévyho konceptů.


Abstract

This work is based on research studies written by Kevin Robins, called Cyberspace and the Word of We Live in. The study was published in November 1995 in the journal Body & Society. The author of this study attempts to give the concept of cyberculture and cyberspace, and also used for polemical opinions of other experts. A significant part of the work deals with the concept of cyberculture from the French philosopher and expert on new media, who is Pierre Lévy. The primary objective of this paper is to summarize and interpretation of the study and also complete some concepts by Levy.


Zdrojová studie

Kevin Robins. Cyberspace and the World We Live in. New Media and Society, November 1995. Dostupné z: http://bod.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/1/3-4/135.full.pdf+html

No comments:

Post a Comment