Friday, June 19, 2015

Neotvírat v práci: Význam a užití selfies v tumblr komunitě Not Safe For Work

Anotace

Ve své seminární práci se věnuji fenoménu posledních let: selfie. Vycházím přitom ze studie estonské autorky Katrin Tiidenbergové , která se zaměřila na selfie zveřejněné v komunitě Not Safe For Work na sociální síti a blogovacím portálu tumblr.com. Tiidenbergová dochází k závěru, že selfie je složitým sociálním symbolem, který má pro své autory mnoho různých významů. Vymezuje se tak proti pojetí selfie jako jednoduše narcistické kratochvíle. V dalších kapitolách se pokouším zasadit výzkum do širšího kontextu studia nových médií a přispět s vlastním virtuálně etnografickým pozorování skupiny na Facebooku Blbci 21. století.


Abstract


In this essay, I aim to analyze a recent phenomenon of selfie photoshooting. My paper is based on a study of Estonian author Katrin Tiidenberg who focuses on selfie published in a Not Safe For Work community on tumblr social and blogging site. Tiidenberg concludes that selfie is a complicated social symbol which has many distinctive meanings for its authors. She refuses to consider selfie as a simply narcissistic fad. In chapters following the presentation of Tiidenberg's study, I contextualize the study in a framework of up-to-date media studies and I introduce my own minor virtual ethnography research on Facebook group Blbci 21. století. 

Původní studie 

TIIDENBERG, Katrin. Boundaries and conflict in a NSFW community on tumblr: The meanings and uses of selfies. In: New Media [online]. - [cit. 2015-06-19]. DOI: 10.1177/1461444814567984. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814567984 

autorka: Kateřina Matesová 

No comments:

Post a Comment