Wednesday, June 24, 2015

Identita 2.0 – Kořeny virtuální identity a její hledání na facebookovém profiluAbstract:


With ever more technologized a digitalized society comes a new phenomenon, which is called virtual identity - the identity that is present in the virtual environment and may differ from one that builds an individual in a real world. Authors Bernadett Koles and Peter Nagy in the text The digital transformation of human identity decided to present a model that would offer a basic structure for exploring virtual identity and help to understand this complex entity in the context of the online world. In this seminar paper I introduce key concepts concerning virtual identity, mainly virtual environments and identity as such, and then describe and explain the model itself. In the end I'll try to apply the model on building identity within the social networking site Facebook.

Abstrakt:

Se stále se více rozvíjející technologizovanou a digitalizovanou společností přichází i nový fenomén, který bývá označován pojmem virtuání identita – tedy identita, která je přítomna ve virtuálním prostředí a může se lišit od té, kterou si buduje jedinec v reálném světě. Autoři Bernadett Koles a Peter Nagy se v textu The digital transformation of human identity rozhodli představit model pro zkoumání virtuální identity a její pochopení v kontextu online světa. V této práci představím stěžejní koncepty týkajícíc virtuální identity jako jsou virtuální prostředí a identita jako taková a následně popíšu a vysvětlím zmíněný model. V závěru práce se pak pokusím o aplikaci modelu na budování identity na sociální síti Facebook.

Zdrojová studieKOLES, B. NAGY, P. The digital transformation of human identity: Towards a conceptual model of virtual identity in virtual worlds. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, (2014), p. 276 [Online: http://con.sagepub.com/content/early/2014/05/06/1354856514531532.full.pdf

Zpracoval: Josef Švejda

No comments:

Post a Comment