Monday, June 22, 2015

Přístup píšících sportovních novinářů k sociální síti twitter

Abstract:
Peter English from an Australian University of the Sunshine Coast, where he specializes in digital and sports journalism, investigates how sportswriters adapt to the social network Twitter. In his 2012 study Twitter’s diffusion in sports journalism: role models, laggards and followers of the social media innovation he focuses on major newspaper publishing houses in three countries (Great Britain, Australia and India). He concludes that even though Twitter potentially has a great number of advantages for the job of a sportswriter, only a fraction of them is able to take full use of these advantages. Despite all this, English concurs that Twitter has still been able to alter many tenacious routines, especially in the field of news monitoring and information sources search. His findings which conclude that one third of sportswriters do not even have a Twitter account prompted my curiosity and I decided to compare them with the situation in the Czech Republic.

Abstrakt:

Peter English z australské University of the Sunshine Coast, kde přednáší digitální a sportovní žurnalistiku, zkoumá adaptaci sportovních novinářů na sociální síť twitter. Ve své práci Twitter’s diffusion in sports journalism: Role models, laggards and followers of the social media innovation publikované v roce 2014 se zaměřuje na přední redakce ve třech státech (Velké Británii, Austrálii a Indii). Dochází ke zjištění, že ačkoliv sportovní novináři patří ke skupině, pro které má twitter potenciálně velkou možnost využití, malá část z nich ji využívá v plné šíři. Přesto podle něj dokázal twitter změnit zaběhnuté rutiny v redakcích, a to především v ohledu monitoringu zpráv a hledání informačních zdrojů. Jeho zjištění, že třetina sportovních novinářů není na twitteru ani registrována, jsem se rozhodl porovnat s českým prostředím.

Zdrojová studie: 
English, P. Twitter's diffusion in sports journalism: Role models, laggards and followers of the social media innovation. In: New Media & Society 16(6). 2014. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814544886

No comments:

Post a Comment