Sunday, June 21, 2015

Komparace aplikace prvků nových médií v politice italského Hnutí pěti hvězd a České pirátské strany

 
Abstrakt
Tato práce se zabývá tématem aplikace prvků nových médií v programech konkrétních evropských politických uskupení (stran a hnutí). Skládá ze tří částí. V první (kapitola 2) probíhá sumarizace a diskuse hlavních tezí článku italských autorů Simone Nataleho a Andrea Ballatoreho, který byl zveřejněn v roce 2014 v odborném periodiku Media, Culture and Society. V druhé části (kapitola 3) mi znalosti politologické teorie pomáhají při provedení komparace vybraných aspektů politiky Hnutí pěti hvězd a České pirátské strany. Třetí částí (kapitola 4) obsahuje shrnutí zjištěného a závěr.
Abstract
This essay focuses on the elements of new media technologies in political parties programs. Concretely in the 5-Star Movement and Česká pirátská strana. It is composed of three parts. The first section (chapter 2) summarizes and discusses the main theses of the article (written by two italian authors – Simone Natale and Andrea Ballatore). The second one (chapter 3) contains a comparision of selected aspects, which are present in politics of two concrete political movements – the 5-Star Movement and Česká pirátská strana. The fourth part (chapter 4) is conclusion.
 
Původní studie:

Natale, Simone, Ballatore, Andrea. The web will kill them all: new media, digital utopia, and political struggle in the Italian 5-Star Movement. In: Media, Culture & Society. vol. 36(1), 2014, s. 105 - 121.
.

No comments:

Post a Comment