Monday, June 15, 2015

Flash mobs - kolektivní akce jako produkt sociálních médií

Abstrakt
Tato seminární práce vychází ze studie Teens’ social media use and collective action,  publikované v červnu roku 2015 v časopise New Media & Society. Autory této studie je pět osob - z University of Kansas to jsou Hyunjin Seo, Emily J Kennedy a Alexandra B Inglish, z University of Missouri - Columbia  se na studii podílel J Brian Houston a z Kansas City Area Education Research Consortium pak Leigh Anne Taylor Knight. Studie klade zvláštní důraz na to, jak některé sociální a psychologické aspekty společně s užíváním sociálních médií ovlivňují zapojení mladistvých osob do flash mob - příkladu kolektivní akce v 21. století. Cílem této práce bude kromě sumarizace dané studie i přiblížení problematiky flash mobs širšímu okruhu čtenářů. 

Abstract
This seminar work is based on a study Teens ' social media use and collective action, published in June 2015 in the journal New Media & Society. The authors of this study are five people: Hyunjin Seo, Emily J. Kennedy and Alexandra B. Inglish from the University of Kansas, J. Brian Houston from the University of Missouri - Columbia and Leigh Anne Taylor Knight from the Kansas City Area Education Research Consortium. The study put a special emphasis on how some social and psychological aspects together with the use of social media influence participation of minors to flash mob - example of collective action in the 21st century. The aim of this work is to summarize the study and also to present the theme of flash mob to wider audience.

Zdrojová studie:
SEO, H., J. B. HOUSTON, L. A. T. KNIGHT, E. J. KENNEDY a A. B. INGLISH. Teens' social media use and collective action. New Media [online]. 2014, 16(6): 883-902 [cit. 2015-06-14]. DOI: 10.1177/1461444813495162. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444813495162

No comments:

Post a Comment