Sunday, June 21, 2015

Rizikovost internetového hazardu

ABSTRAKT
Rozšíření internetu do domácností a usnadnění přístupu k němu rozšířilo novou formu gamblingu internetový hazard. Ten počet hráčů, tzv. problémových gamblerů, kteří jsou na rizika hazardu nejnáchylnější, výrazně navýšil. Včasné odhalení patologického gamblingu může výrazně napomoci jejich řady redukovat. Odhalení rizik spojených s online hazardem povede také k tvorbě efektivní legislativy a preventivních a léčebných programů. Tato esej se zabývá internetovým hazardem se zaměřením na rizika s ním spojená. Vychází ze studie představené v časopise New Media & Society Jak rizikový je internetový hazard? Toto téma bylo zvoleno nejen z důvodu jeho aktuálnosti, ale také nedostatečného souhrnného zpracování. Tato esej z tohoto důvodu není pouhou sumarizací dané studie, ale snahou o komplexnější představení hlavních rizik tohoto typu hazardu, a to s důrazem na tzv. problémový gambling, jenž je chápán jako synonymum pro patologické hráčství, jež je bráno za psychickou poruchu.

ABSTRACT
Internet gambling has changed the nature of gambling. The wide spread of the Internet in the past years and its easy availability has come along with the increasing number of Internet gamblers. The risky features of Internet gambling, such as gambling disorders, need to be found and introduced to the relevant groups of experts on law, medicine, media and so on. Development of effective legislative and preventive programs also needs a relevant theoretical background which still has not been deeply presented. There are three main types of Internet gamblers – non-problem, at-risk and problem gamblers. The problem gamblers are at highest risk to develop pathological gambler problems. This essay aims to introduce the main risky areas of Internet gambling and tries to discuss about the potential improvements in the future. This essay is not a deep survey or a study, it should be understood as a theoretical summary of the most relevant facts about Internet gambling necessary for a future deeper analysis.

VÝCHOZÍ STUDIE
®    GAINSBURY, Sally, RUSSELL, Alex a kol. How risky is Internet gambling? A comparison of subgroups of Internet gamblers based on problem gambling status. New Media & Society, červen 2015 (poprvé publ.: 15.1.2014). Dostupné z: <http://nms.sagepub.com/content/early-/2014/01/15/1461444813518185.abstract>.

1 comment:

  1. Je pravda, že v dnešní době je propadnout hazardu snazší, než kdy dříve. Můj manžel například hodně rád sází na sportovní zápasy. Osobně se ho v tom ale snažím kontrolovat. Už nějakou dobu to ale udržuje v patřičných mezích, takže s tím nemám až takový problém. Často i vyhrává. Za to může hlavně to, že má dobré sázkařské tipy

    ReplyDelete