Monday, June 22, 2015

Twerkování aneb změna pojetí gatekeepingu v on-line žurnalistice


Abstrakt
Tato práce vychází z výzkumné studie publikované v roce 2014 Edsonem C Tandocem, Jr v časopise New Media & Society. Název této studie je Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping. Autor se ve své studii věnuje změně pojetí procesu gatekeepingu na základě používání webových analýz ve třech on-line redakcích v USA. Svá tvrzení opírá autor o teorii gatekeepingu, teorii pole a pojetí publika jako ekonomického kapitálu. Hlavním cílem této práce je výklad výše zmíněné studie spolu s osobním přínosem v podobě přiblížení aplikace věnující se webové analýze v České republice.

Abstract
This work is based on the a research study published in 2014 Edson C Tandocem, Jr in the journal
New Media & Society. Name of this study is Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping. The author of the study devoted to changing the concept of gatekeeping process based on the use of web analytics in three online newsrooms in the US. His claims about the author gatekeeping theory, field theory and the concept of the audience as the economic capital. The main objective of this work is an interpretation of the above study, along with a personal benefit in the form of proximity applications dedicated to web analytics in the Czech Republic.

Zdrojová studie
TANDOC, E. C. Journalism is twerking? How web analytics is changing the process of gatekeeping. New Media [online]. 2014, 16(4): 559-575 [cit. 2015-06-22]. DOI: 10.1177/1461444814530541. ISSN 1461-4448. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444814530541

No comments:

Post a Comment