Monday, September 21, 2015

Principy chování, vytváření identit a sebeprezentace čínské generace Y v prostoru čínské blogosféry a srovnání s prostředím českých osobních blogů


 
Abstrakt
Tato práce vychází z výzkumné studie autorů Yangzi Sima a Petera C. Pugsleyho s názvem  The Rise of A “Me Culture“ in Postsocialist China: Youth, Individualism and Identity Creation in the Blogosphere. Studie vyšla v dubnu 2010 v časopise International Communication Gazette. Cílem této studie je zjistit, jak čínská generace Y používá své osobní blogy k sebeprezentaci. V této souvislosti jsou často skloňovanými pojmy individualismus a konzumerismus v kontrastu s kolektivními hodnotami předešlé generace. Primárním cílem této práce je shrnutí výše zmíněného článku a porovnání jeho závěrů s praxí české blogosféry.
 
Abstract
This work is based on research study written by Yangzi Sima and Peter C. Pugsley called The Rise of A “Me Culture“ in Postsocialist China: Youth, Individualism and Identity Creation in the Blogosphere. The study was published in April 2010 in the journal International Communication Gazette. The authors´ aim is to find out how the Chinese Generation Y uses its personal blogs for self-presentation. In this respect, individualism and consumerism are the often mentioned terms in contrast with the collective values of the previous generation. The primary objective of this paper is to summarize the above mentioned study and to compare its conclusions with the Czech blogosphere practice.    
 
Zdrojová studie
SIMA, Y. a P. C. PUGSLEY. The Rise of A 'Me Culture' in Postsocialist China: Youth, Individualism and Identity Creation in the Blogosphere. International Communication Gazette [online]. 2010, 72(3): 287-306 [cit. 2015-09-20]. DOI: 10.1177/1748048509356952. ISSN 1748-0485. Dostupné z: http://gaz.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1748048509356952
 

No comments:

Post a Comment