Sunday, April 12, 2015

Vlogeři a (ne)vědomá reklama


Poslední dobou v online médiích stále častěji narážíme na takzvané youtube blogery či vlogery. Tyto termíny vznikly v návaznosti na internetový server YouTube, který byl vytvořen pro sdílení videosouborů v roce 2005 a rychle si získal na popularitě a rozšířil se po celém světě. Od roku 2008 má YouTube i české rozhraní a fenomén vlogování se tak rozmohl i u nás.

Youtube bloger či vloger je označení pro osobu, která sdílí svoje videa na serveru YouTube nebo na jiných sociálních sítích.

Jednou z forem vlogování, se kterou se v dnešní době hojně setkáváme, je prezentace produktů či služeb amatéry – mladými lidmi, teenagery či přímo dětmi. Takovýto vloger se na svém YouTube kanálu snaží atraktivně recenzovat ostatním uživatelům YouTubu či dalším divákům věc, která ho zaujala. U diváků je tato forma prezentace populární, mnozí totiž dají přednost laickému zhodnocení produktu před profesionální reklamní kampaní. Společnost už odhalila mnoho podbízivých triků marketingové komunikace a propůjčených tváří mediálních hvězd. Vlogování se tak stává novou formou marketingu, který působí přirozeně a nenuceně. Diváci spíše uvěří ,,lidštějšímu“ podání  youtube blogerů, kteří dle svých možností odprezentují produkt a seznámí nás s jeho klady a zápory přímo ve videu, než vyumělkované reklamě.

Populárnější youtube blogeři, kteří dosáhnou vyššího počtu zhlédnutí, jsou serverem podporováni i finančně. Ve svých videích zmiňují, že jsou vázáni jakousi smlouvou, ale o konkrétních částkách nemluví.  Zavážou se tak tomu, že musí pravidelně spravovat svůj kanál a publikovat videa a následně jsou potom podle úspěšnosti (měřeno podle počtu zhlédnutí, sdílení a ,,To se mi líbí“) zpětně ohodnoceni. YouTube také oceňuje vlogery tím, že jim po dosažení miliónu počtu odběratelů pošle balíček, ve kterém je symbolický YouTube Gold Play Button, kterým se vlogeři mohou pyšnit.

Vloger a jeho YouTube Gold Play Button

Tito vlogeři se díky své popularitě mohou dostat do povědomí některých firem, které je následně osloví s nabídkou vyzkoušet a zhodnotit jejich produkt zadarmo a třeba se nechat i nadále sponzorovat. Existují také zajímavé spolupráce, kdy určité stránky s různými typy produktů vyzývají kohokoli, aby vyzkoušel jejich testovací balíčky, které zadarmo zašlou v případě, že uděláte zpětnou recenzi na internetu formou unboxingu – tedy jak už název napovídá, rozbalení balíčku.

Postup použitý při produktovém vlogování bývá do jisté míry podobný. Video začíná klasicky pozdravem a u zdatnějších vlogerů animovanou znělkou. Vloger se ve videu dívá přímo do objektiu kamery a vede svůj monolog k divákovi. Věci, které prezentuje, jsou ve vidu přítomny a tradičně se zaměřuje na jejich funkčnost, kvalitu a design.


Bizarní je sledovat většinou ne příliš známé blogery, kteří dobrovolně předvádějí nejrůznější značky, ovšem pouze a jenom ze své vlastní iniciativy. Nejsou finančně odměněni a nejspíše nejsou do hloubky seznámeni s možnostmi spolupráce, čímž dochází k tomu, že aniž by si to mnohdy uvědomovali (zejména v případě dětských vlogerů), dělají zdarma reklamu určité firmě. Takováto videa natáčí zřejmě pro to, že chtějí následovat svého oblíbeného populárního youtube blogera a podobat se mu, což často dopadne úsměvně.Zajímavé je, že cílová věková skupina těchto recenzentů se nejčastěji pohybuje v rozpětí 13 – 20 let a spíše než o kvalitní přehlídku produktu jde mnohdy o formu zábavy jak pro blogery, tak pro diváky samotné. Existuje i mnoho diváků, kteří nesledují videa primárně pro to, že mají o produkt zájem. Sledují spíše to, jaká je zvolena forma prezentace, gesta a chování vlogerů, videa vnímají jako formu odpočinku a zábavy a produkt samotný je až ve druhé řadě. Tomu nahrávají i samotní youtube blogeři, kteří svá videa obohacují o vlastní životní zážitky a se zájmem je exhibují.

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://www.youtube.com/
https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=cs

Havlíková Anna

No comments:

Post a Comment