Sunday, April 12, 2015

"Seriály nových médií"

            Trendy nových médií dnes již zcela bezpochyby ovlivňují běh celé společnosti. Neoddiskutovatelným faktem je, že v dnešní době nemají vliv pouze na mladší generaci mediálních konzumentů. V dobách jednosměrného toku sdělení od medií ke klasickému a konzumentovi docházelo k minimální zpětné vazbě od spotřebitele. I před vznikem prostředí síťové kultury média vždy ovlivňovala společnost v nezměrné míře, ovšem jejich účinek na společnost byl pozorovatelný spíše v dlouhodobém měřítku.
 
Kooperace seriálů a nových médií
Po příchodu internetu, vytvoření „síťového“ prostředí Web 2.0, kdy se z konzumenta stal zároveň přispěvatel, jsou účinky na společnost a především na jednotlivce pozorovatelné daleko lépe a rychleji. Rozvoj blogů, vyvíjejících se do všemožných sociálních sítí, zintenzivnil zpětnou vazbu, která v této době přichází od konzumentů (tedy spíš prosumerů) směrem k médiím, a zase o stupeň zvýšil penetraci obyvatelstva „síťovou kulturou“.
Typický příklad můžeme zpozorovat u televizních seriálů (pojmenování „televizní“ v dnešní době už také nevystihuje charakter těchto pořadů). Ty byly fenoménem již od doby vzniku televize a jsou stále, tedy při pozorování "komunikace" vysílatele a diváka lze velice dobře pozorovat onu změnu.
V dřívější době, řekněme v 80. letech, byl seriál vysílán pouze skrze televizní médium. Jedním z nejúspěšnějších seriálů té doby (nejen ve Spojených státech, ale v celé oblasti západní kultury) byl Dallas. Diváci poskytovali tvůrcům zpětnou vazbou „po staru“, tedy sledovaností pořadu nebo výjimečnými aktivními reakcemi, pakliže tvůrci seriálu přestřelili. Typickým příkladem byla reakce publika na usmrcení postava Bobbyho Ewinga. Diváci dali relativně rychle tvůrcům najevo svůj nesouhlas a scénáristé tak byli nuceni na tuto zpětnou vazbu rychle reagovat. Postava byla ve seriálovém nebi téměř po celou jednu sérii, než scénáristé vrátili lidem Bobbyho známou scénou „Bobby Ewing Taking A Shower“.

Pam se probouzí a zjišťuje, že smrt jejího manžela a následné několikaměsíční truchlení bylo pouze její snovou fantazií.
 
Dá se říci, že se dnešní seriály (všemožných žánrů) liší od Dallasu  zaprvé druhem média, kterým se k divákovi dostávají, a zadruhé flexibilitou v „komunikaci“ s divákem. Jestliže si představíme, že by byl seriál vysílán v dnešní době, patrně by tvůrci tuto scénu zařadili do show maximálně v řádu týdnů po odvysílání dílu s Bobbyho skonem. Dnes mají tvůrci v tomto konkrétním ohledu velikou výhodu, a sice možnost reagovat daleko pružněji. Zpětná reakce od publika je prakticky okamžitá. Dnešní seriáloví tvůrci si tuto výhodu dobře uvědomují, dokonce interval mezi dobou natáčení a vysílání se uzpůsobuje těmto možnostem.
Výrazným pomocníkem umožňujícím onu flexibilitu jsou nová média obecně, jestliže budeme konkrétnější, metlou seriálového světa jsou bezesporu sociální sítě. Díky nim divák dnes může znát děj seriálu téměř ještě dříve, než stačí být odvysílán.

Seriály o nových médiích
Výrazné popularitě se dnes těší seriály, které svým obsahem „staví“ na dnešní moderní době síťové kultury. Za všechny jmenujme patrně nejúspěšnější světový seriál poslední dekády – sitcom The Big Bang Theory. Tvůrci seriálu vytvořili charaktery nesmírně inteligentních vědců, kteří zažívají strasti v oblasti sociálních aktivit, tedy s výjimkou aktivit provozovatelných online. Hlavní charaktery trpí jakousi sociální fobií, kterou si ovšem kompenzují skrze nová média. Námět seriálu je specializován na moderní dobu.
 
Big Bang Theory je moderním sitcom, jehož úspěch je podmíněn několika faktory. Tradiční, oblíbenou a neodmyslitelnou součástí příběhu jsou lidské osudy hlavních postav. Komediální charakter příběhu je dalším klíčem k úspěchu seriálu. Výrazně relevantním faktorem a devízou, kterou seriály 80. a 90. let postrádaly, může být ona schopnost komunikace v síťové kultuře - tvůrci mají možnost okořenit show příměsí, o kterou si divák sám požádá, urychleně reagovat na přání diváků. Někteří seriáloví kritici tvrdí, že v dnešní době mají diváci (jakožto prosumers) daleko větší možnost ovlivňovat děj seriálů v průběhu jejich vzniku, a to právě díky interaktivnímu prostředí, ve kterém jsou se sledování, sdílení a zpětná vazba neodmyslitelně spjaty.
 
Dokonalá akomodace seriálů
Vlastní propagací v síťové kultuře se však Bing  Bang od většiny svých současníků nijak neliší. Se svými diváky komunikují stejně udatně i tvůrci Two and a half men nebo How I Met Your Mother. V případě "Big Bangu" by se však dalo uvažovat dokonce o působení těchto faktorů „na druhou“. Abychom nezůstali pouze u jednoho příkladu, jmenujme obdobně laděné seriály - britské The IT Crowd nebo americký seriálový hit posledních několika měsíců Silicon Valley. Tyto sitcomy jsou obrazně řečeno prošpikovány odkazy na moderní technologie a nová média, jejichž prostřednictvím hlavní postavy nejraději komunikují se světem.
 
Seriály se tím stávají přitažlivějším nejen pro mladší generaci a milovníky moderních technologií, ale pro daleko širší publikum, jelikož nová média dnes ovlivňují společnost v nevyčíslitelné míře. A možná je právě tento faktor devízou, kterou vedou u diváků Sheldon s Leonardem před Barneym a Tedem.
 
 
Zdroje:
Informace
Obrázky
Videa
 
 
 

No comments:

Post a Comment