Friday, April 10, 2015

Vlogování – fenomén na YouTube a nový nástroj marketingu


‚Vlogování‘ či ‚video blogování‘ se stává čím dál populárnějším a rozšířenějším způsobem komunikace na internetu. Jeho popularita odstartovala v roce 2005, avšak raketový vzestup oblíbenosti vlogování zaznamenalo za poslední dva až tři roky, v Česku za poslední rok. YouTube představuje hlavní platformu vlogerů. YouTube je v současnosti druhým největším vyhledávačem, což vlogerům, jež na něm mají svůj kanál,  zvyšuje šanci zaujmout. V mnohém se vlogování podobá klasickému blogování, zásadním rozdílem jsou použité médium a forma – v případě vlogu video a webová televize. Vychází z vytváření videí, jež jsou doplněná o další metadata, například fotografie, hudbu nebo doprovodný text.
 
Vloger se v případě natáčení videí musí poprat s několika složitostmi. Během psaní článků má autor větší prostor na případné změny obsahu, formy i grafického zpracování, u natáčení videa je to složitější. Vloger často může během mluvení sklouznout k jinému tématu, než měl původně v plánu. Je třeba ovládat několik dovedností, aby výsledné video dávalo smysl a oslovilo co nejvíce diváků. Vloger musí mluvit souvisle, zajímavě, srozumitelně a musí si uvědomit, že nedisponuje přílišným prostorem pro změnu obsahu videa, nechce-li strávit hodiny přetáčením videa a následným editováním. Jeho divák musí mít pocit, že s ním komunikuje a vede dialog. Natáčení vlogu by vždy měla předcházet příprava, kde si vloger vyjasní hlavní cíl plánovaného videa a jeho nejdůležitější body. Dnes již na YouTube nalezneme mnoho různě tematicky zaměřených kanálů - od lifestylových a beauty vlogů, přes kanály zabývající se jídlem a módou, až po vlogery diskutující o politice nebo cestování. Humor a parodie jsou také častým tématem. Hlavním pravidlem, ať jde o jakékoliv zaměření, je nezbytnost zaujmout, bavit a nalákat diváky na další sledování kanálu. Vybudování silné komunity fanoušků je nejkrásnější odměnou.
 

Výhody vlogování

Hlavní výhoda vlogování pro diváky spočívá v tom, že sledování a poslouchání videí je mnohem snazší, než je tomu v případě čtení psaných blogů.  Přejde-li bloger k natáčení videí, obvykle mu počet fanoušků a sledovatelů naroste. To odpovídá trendu zkracování článků ve zpravodajství a doplňování kratších příspěvků v médiích fotografiemi a videi. Pro vlogery je klíčovým ukazatelem ne počet přečtení, ale množství zhlédnutých videí a číslo odběratelů kanálu. Pro firmy jsou vlogeři z marketingového hlediska novým cílem, například tzv. beauty vlogerky,  jež ve svých videích často recenzují produkty zaslané firmami, s nimiž spolupracují. Fanoušci si s vlogerem skrze video vybudovávají těsnější vazbu, často vzniká až pocit vzájemného přátelství. To je dáno tím, že mluvený projev a vlastní prezentace ve videu vytváří mnohem těsnější a autentičtější vazbu mezi vlogerem a jeho sledovateli.

Negativa video blogování

Na straně druhé vlogování oproti psaní blogu přináší vyšší nároky na čas, protože je nezbytné videa následně editovat. Roli hraje i kvalita používané techniky. Dnes mají vlogeři k dispozici velké množství editačních programů, jež jim nabízejí různě složité funkce, jež zvyšují atraktivitu jejich videí. Videa mohou doplňovat o různé speciální efekty, vkládat hudbu, fotografie, odkazy apod. Není třeba hned vlastnit profesionální kameru, mnoho slavných vlogerů dodnes ke svým fanouškům hovoří skrze webkameru. Současné chytré telefony mohou také posloužit. Jelikož jsou vlogy založené zejména na autorově osobnosti, je nezbytné, aby byl něčím zajímavý, nebál se, uměl si získat pozornost a dokázal si vybudovat komunitu odběratelů. Zde se potvrzuje pravidlo, jež aplikují televize například v případě výběru moderátorů. Nikdo nebude věnovat pozornost nudnému a strnulému projevu o ničem.
 

Osobnost vlogera versus recenze

Vlogy v současné době nabyly na vysoké popularitě, zejména skrze platformu YouTube, kde dle poslední studie GlobalWebIndex, provedené mezi fanoušky vlogování, sleduje videa až 92 % z nich. Vlogy se staly jedním z cílů, kam firmy umisťují své reklamy. Nutno však říci, že podle této studie recenze nejsou tím hlavním, proč fanoušci vlogy obecně sledují. Studie uvádí, že vlogování je stále těsně spojené s hledáním zábavy a rad, než s komerčními aktivitami skrze doporučování výrobků. Jelikož jsme dnes přesyceni informacemi, je těžké rychle najít relevantní informace a neztratit se v nich. Vlogeři často poskytují rychlý a srozumitelný zdroj, doplněný o vlastní zkušenost. Jde-li o pozitivní recenzi populárního vlogera, dokáže snadno ovlivnit své fanoušky. Z mnohých vlogerů se totiž staly internetové hvězdy a celebrity.

Čeští a slovenští vlogeři

Také Česká republika a Slovensko se mohou pochlubit oblíbenými YouTubery se statisíci odběrateli, kteří několikrát týdně „vpouštějí“ své fanoušky do svých pokojů. Domácí vlogeři se v poslední době těší velkému zájmu ze strany značek, stačí porovnat videa beauty vlogerek za poslední dva roky. Fenomén vlogování na YouTube se u nás stal mnohem populárnější záležitostí přibližně před rokem. Čeští vlogeři se stávají novodobými celebritami a idoly teenagerů. Mnoho z nich dokonce překonává počtem zhlédnutí tradiční tištěná média. YouTube vlogeři jsou stále častěji využívání značkami pro komerční účely skrze tzv. brand endorsement nebo product placement. Vlogeři skrze svůj kanál dokáží pro firmy, s nimiž spolupracují, oslovit taková publika, na která tradiční marketing přestává platit. Na straně druhé však jejich projevu a popularitě do budoucna může propojení se soukromým sektorem uškodit, ne z finančního hlediska, kde si spíše polepšují, avšak z pohledu jejich nezaujatého hodnocení produktů. O popularitě blogování a vlogování hovoří také  nově vzniklé soutěže. V Česku se v zimě uskutečnil již třetí ročník soutěže Blogerka roku, kde byla nově přidána kategorie Video Blogerka Roku. Tuto kategorii za rok 2014 vyhrála Teri Blitzen.
 

Zdroje:


No comments:

Post a Comment