Sunday, April 12, 2015

Text je mŕtvy, nech žijú emoji

V časoch Nokie 3310 sme používali : , ( - ) , dnes už našim iOS či Android zariadeniam vládnu emoji (z japončiny e obrázok + moji charakter)[1]. Rovnaké vylepšenie emotikon ovládlo aj takmer všetky sociálne siete. Svoju vlastnú podobu emoji má Facebook, Twitter, Snapchat či Google. K ich interpretácii boli vytvorené emoji slovníky a aj modifikácia Wikipédie - Emojipédia. Emojipédia obsahuje kategorické rozdelenie, zobrazenie danej ikony na platforme, jej popis a prípuzné symboly, ktoré by sme v textovej podobe nazvali synonymami. Zmysel takmer každej emoji ikony može byť polysématický a odosielateľom personifikovateľný podľa návaznosti ďalších symbolov, ktoré komunikátor v správe použije.

Emoji ikony majú pôvod v Japonsku a ich tvorcom je Shigetaka Kurita. Začali sa rozvíjať v čase implementácie wap  pripojení mobilných telefónov k internetu. Pôvodne boli diferenciačným faktorom, ktorým konkurenční poskytovatelia zápasili o priazeň zákazníkov. Snahy o patentovanie a pridelenie práv však neboli úspešné a aj týmto spôsobom dostali emoji ikony priestor k neustálemu vylepšovaniu či modifikáciám. V časoch svôjho vzniku (1998/1999) nebolo podporované zdieľanie ikon od spoločnosti poskytujúcej mobilné služby k inej spoločnosti, postupne s ďalšou implementáciou a pridaním sa západných spoločností (medzinárodný debut emoji uskutočnil Apple s iOS 5 v USA v roku 2011) sa systém využívania kódov spriestupnil.[2] 

Implementáciu nových emoji kódov reguluje nezisková organizácia Unicode Consortium, ktorá sa skladá zo zástupcou veľkých spoločností akými sú napr. Apple alebo Microsoft, ktorých členské poplatky sú niekoľko násobne vyššie ako v prípade členstva nezávislých subjektov akými sú napr. školy alebo dokonca jednotlivci. Celý systém obsahuje približne 100000 znakov, ktoré sa musia neustále aktualizovať, pod jeden kód totiž može zároveň spadať viacero programových zobrazení emoji.[3]


Jazyk v textovej podobe sa ako najzákladnejší prostriedok medziľudskej komunikácie v prostredí nových médií modifikoval do podoby v ktorej už písmená a čísla nie sú dominantným kódom. Na ich miesto sa posunuli symboly, ktoré sú jazykovo a socio-spoločensky neutrálne – emotikony a ich dokonalejšie podoby emoji. Tieto symboly sú v dnešnej komunikácii až nadužívané, keď k popisu situácie pristúpi podávateľ s kreatívnym konceptom a celú správu zašifruje do po sebe nasledujúcich obrázkov.

Rozšírenie komunikácie prostredníctvom emoji symbolov je prejavom stále vzrastajúcej kolektívnej prepojenosti generácie aktívne využívajúcej nové médiá a technológie. Táto prepojenosť a zrozumiteľnosť symbolov a ich užívania je nutná k tomu, aby bol príjemca emoji správy schopný prijatý obsah dešifrovať.

S rastúcou popularitou sa začala tvoriť aj ďalšia potreba o rozširovanie portfólia emoji znakov. 

Táto potreba vychádzala z niekoľkých faktorov:
     - rovnosť príležitostí na sebadefiníciu (sexuálna orientácia)

  


  - náboženské a sociálno spoločenské požiadavky (krajina pôvodu a rasa)

Defaultne nastavenou farbou ikon je neutrálna žltá, najnovšie rozšírenie však prinieslo diverzifikáciu ponúkaných tónov pleti, keď si može užívateľ vybrať z 5 variánt.


    - popkultúrne požiadavky (spoločenská aktualizácia a novovznikajúce fenomény ako napr. Apple hodinky). Prehľad všetkých emoji zmien, ktoré priniesla Apple aktualizácia iOS 8 tu.

Rozšírenie emoji podčiarkuje aký je tento spôsob komunikácie populárny a užívateľsky etablovaný. Emoji ikony sa stali popkultúrnymi odkazmi, ktoré spoločnosti využívajú k marketingovým účelom, na Youtube sú populárne filmy prerobené do rozprávania príbehu iba za pomoci emoji ikon, taktiež sa pravidelne objavujú kvízy, či aplikácie v ktorých užívateľ hádajú meno filmu podľa zoskupenia emoji ikon. Emoji rovnako využívajú tvorcovia náučného obsahu napr. popularizačno-náučných videí, kde je hovorené slovo doplnené emoji rozprávaním. O tom, že za pomoci emoji sú dnešní užívatelia schopní efektívne komunikovať svedčí aj skutočnosť, že emoji užívatelia majú aj vlastnú sociálnu sieť Emojinate.

Ďalším presahom ikon je ich využitie v merchandizingu produktov. Zaujímavým je aj projekt crowfundingu na platforme Kickstarter, ktorý je zameraný na softwarové prenesenie mobilnej klávesnice do pc prostredia, za 10$ dostane prispievateľ software a emoji nálepku klávesnice, ktorá jeho bežnú klávesnicu transofrmuje do obľúbenej emoji podoby.

Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť aký populárny je Váš najobľúbenejší emoji na sociálnych sietiach pozrite sa na v skutočnom čase aktualizované využitie jednotlivých ikon v emoji tracker aplikácii.
[1] http://www.unicode.org/faq/emoji_dingbats.html
[2] http://www.theverge.com/2013/3/4/3966140/how-emoji-conquered-the-world
[3] http://mashable.com/2014/09/03/emoji-design/

1 comment:

  1. To, kolik je dnes těch emoji je šílené. Sama je ale také používám pořád. Osobně jsem toho názoru, že nejlépe emoji vypadají na produktech od Applu. Sama jsem ještě nedávno měla poměrně starý iPhone a všimla jsem si, že na něm některá emoji nefungují. Telefon už byl dost starý, tak jsem ho konečně vyměnila za nový a ten starý jsem dala na výkup iPhone sem - https://www.jabkolevne.cz/vykupy/ Na tom novém už mi fungují všechny emoji. Nehledě na to, že i baterie konečně déle vydrží.

    ReplyDelete