Sunday, April 12, 2015

Jak se vytváří příběhy a inspirace s Airbnb


Webová stránka zprostředkovávající ubytování s názvem Airbnb byla založena roku 2008 v San Francisku. Zvláště poslední dobou se stává čím dál více vyhledávanou možností, jak si zařídit ubytování dalo by se říci ne zcela klasickým a tradičním způsobem. Spolu s tím se ovšem objevují i diskuse nad jejím fungováním a zákonným rozměrem celého systému. Někteří z jeho odpůrců tvrdí, že se vlastně jedná o nelegální hostely. Tuto problematiku ponechám stranou a zaměřím se spíše na téma Airbnb a jeho využívání sociálních médií v cestě za úspěchem. Není totiž žádným tajemstvím, že stránka si své loajální uživatele získala právě umným používáním sociálních médií a zapojováním uživatelů do vytváření společného příběhu.

 
Právě propagace Airbnb je totiž spjatá s ideou, která je od pouhého zprostředkování ubytování  na míle vzdálená. Možnost ubytovat se u zcela neznámých lidí, kteří byli ochotni pronajmout část své nemovitosti opět jím zcela neznámým lidem, zafungovala jako skvělý odrazový můstek pro celou strategii propagace této služby. Airbnb ve svých propagačních materiálech velmi akcentuje tuto rovinu společného vytváření příběhů, nových zážitků a jejich sdílení s podobně smýšlejících lidí po celém světě. Ubytování s Airbnb tak není pouhým dobitím baterií, ale dobrodružstvím a příběhem samo o sobě. Příběhem, který vytvářejí samotní lidé, kteří se potkají v jednom okamžiku na stejném místě.
 

Aby toho Airbnb dosáhlo, používá pro propagaci své stránky a služby mnoho různých sociálních sítí, kanálů a obsahů. Některé z nich zde proto představím.
 
Časopis s názvem Pineapple samo Airbnb charakterizuje jako “skutečnou sbírku příběhů a inspirací naší komunity”. Právě na tomto časopise je vidět, že Airbnb neprodává konečný produkt, ale zážitek. “Nedostanete pokoj, dostanete pocit sounáležitosti”, jak říká sám spoluzakladatel Brian Chesky.
Další platformou pro vytváření společných příběhů je od roku 2012 stránka Airbnb Sousedství. Tento prostor slouží jako společné místo, kde si uživatelé mohou sdělovat své zážitky a pocity nejen z míst, kde se ubytovali, ale obecně z konkrétních míst a destinací, které navštívili. Nechybějí zde rady, tipy, mapy a fotografie, které slouží nejen jako inspirace budoucím dobrodruhům.


To, jak Airbnb využívá všech možných nových aplikací a možností sebepropagace, ilustruje šíře dalších využívaných prostředků komunikace s cílovou skupinou a mezi uživateli navzájem. Takovými příklady jsou blog, Příběhy, krátké filmy a Hollywood&Vines. Všechny tyto platformy povzbuzují uživatele tomu, aby se přidali k příběhu, který již tvoří lidé po celém světě. Hollywood&Vines se pak stal prvním crowdsourced vinem, jehož autoři vytvořili “vizuální příběh o cestování, dobrodružství a hledání svého místa na světě.”


Studie o ekonomickém dopadu jsou příspěvkem ke společenské odpovědnosti firmy, udržitelnosti a vlivech a  dopadech aktivit firmy na místa, ve kterých se firma pohybuje. Kampaň spojená s těmito studiemi akcentuje dnes již velmi často používaný závazek o podpoře místních komunit. Ovšem nad jejich nezávislým úhlem pohledu lze z logiky jejich vzniku spekulovat. Do této kategorie propagace spadají i sponzoringy různých akcí, například Newyorského maratonu.
Mimo zájem Airbnb samozřejmě nezůstávají ani “klasická” sociální média jako Instagram, YouTube kanál, Twitter, Pinterest a další.
 
 
 

Nakonec zmíním několik zajímavých míst, kde je možné se s Airbnb ubytovat. Znovu je to spojeno s hlavním heslem Airbnb, tedy že u nich je vše o vytváření nezvyklých příběhů. A tak si při svých cestách můžete složit hlavu v iglů, na kriketovém hřišti v Sydney nebo si sehnat ubytování na olympijské hry 2016, protože Airbnb se nedávno stalo oficiálním alternativním ubytováním v průběhu této akce. 
 
 
Zdroje: 
 
 
 

No comments:

Post a Comment