Sunday, April 12, 2015

Koncept tradičních Breaking News je ‚bullshit‘

Breaking News, tedy aktuální zpravodajství tradičních médií produkované pouze zpravodajskými službami je v době sociálních sítí prakticky nesmysl. Podle mediálních odborníků je nutné se zamyslet nad faktem, že v současné době koncept tradičního aktuálního nebo zvláštního zpravodajství nedává tak docela smysl. Je totiž nanejvýš pravděpodobné, že už se natočené nebo vyfocené svědectví události pohybuje dávno kdesi na sociálních sítích.

Zdroj: algonquincollegesocialmedia.wordpress.com


„…the concept that you, with the flashing ‘breaking news’ on the screen, are going to be the first to break something is completely bullshit, because someone out there has witnessed it.”[1]

K tomuto příspěvku mě inspirovala panelová diskuse zástupců Time, Vice News a Storyful na konferenci Web Summit. Zpravodajství je oblast, ve které se díky vzniku webu 2.0 dějí zásadní změny v produkci zpráv a jejich struktura v rámci jednotlivých mediatypů. Sociální média výrazně změnila chod zpravodajství. Tento servis dnes není pouze v rukou zpravodajských agentur, ale může se ho částečně chopit kdokoliv z nás – příjemců z pohledu tradičních médií, produsers z pohledu nových médií. Právě celý koncept breaking news podléhá z tohoto hlediska zásadním strukturálním změnám. Skutečně čerstvé informace jsme schopni prakticky získávat pouze z internetu a specielně sociálních sítí. Zpravodajské agentury zaměstnávají mladé flexibilní zpravodaje v terénu, aby se dostali k co nejautentičtějším materiálům. Zásadním posunem v souvislosti s produkcí a aktualizací breaking news je zavedení způsobu kolaborativního reportingu, tedy zapojení uživatelské komunity do procesu zpravodajské produkce. Komunita tu nehraje pouze roli zdroje, ale zároveň částečného producenta aktualit.

“There will be two types of parallel journalism going on - the facts on the ground from people who are there, foreign correspondents, and people like us who filter”[2]

Zdroj: gigaom.com

Je proto pro zpravodajské agentury nezbytně nutné si vybudovat síť uživatelů zpravodajů na sociálních sítích. Významnou konkurencí zpravodajství jak místního, tak globálního se stal Twitter a zejména idea hashtagů, která na základě vytvářet jakéhosi shromaždiště aktualit umožnila sledovat aktualizace k dané situaci nebo události. Velice důležité v případě krizových komunikací nebo právě breaking news.[3]

Zdroj: johnstrubel.com/

Na základě vlastních zkušeností, tedy v případě, že jsme aktivní na sociálních sítích, víme, s jakou rychlostí se na sociálních sítích dokážou šířit všemožné senzace a – v horším případě – hoaxy (Fun Facts: Hoaxes Throughout History). Na jednu stranu je zneklidňující, že média čerpají materiály od neprověřených zdrojů (Jak si můžeme být jistí věrohodností takového zpravodajství?). Na druhou stranu, nikdy nebylo ověřování takovýchto materiálů snadnější a publikum kritičtější. A případy, kdy média intenzivněji spoléhají právě na materiály od občanů, jsou převážně svědectví nějakých významných nebo tragických událostí (přírodní katastrofy, dopravní nehody, teroristické útoky atd.). Na základě sociálních sítí a možností hashtagů tak v případě podobné vážné a mnohdy chaotické události vzniká přispíváním zúčastněných mnohem komplexnější pohled na situaci. Nejde o jednostranný mnohdy neúplný obraz z pohledu jednoho zpravodaje/zpravodajského týmu, nýbrž střípky faktů, které mají tu perspektivu dát dohromady mnohem autentičtější zpravodajství. Hodnota těchto hyperlinků se samozřejmě neprojevuje jen při tragických nebo celosvětově výjimečných událostech, a konec konců nemusí jít vůbec o událost. Jde o další formu vytváření kolektivních informačních databází založených na sdílení informací – podle P. Lévyho kolektivní inteligence.
Konzumace informací na internetu se výrazně liší od konzumace tradičních médií. Sami si vybíráme oblasti zájmů a zdroje, kterým důvěřujeme, ale které ale můžeme kdykoliv odstřihnout. Publikum se tím stává kritičtější a mocnější vůči vytváření mediálního obsahu a nastolování témat.[4]
[1] DREDGE, Stuart. Social media, journalism and wars: ‘Authenticity has replaced authority': Time, Vice News, Storyful and BBC Trending talk Twitter, BuzzFeed, hoaxes and whether breaking news is ‘bullshit’. In: The Guardian [online]. 2015 [cit. 2015-04-11]. Dostupné z:http://www.theguardian.com/technology/2014/nov/05/social-media-journalism-wars-authenticity
[2] DREDGE, Stuart. Social media, journalism and wars: ‘Authenticity has replaced authority': Time, Vice News, Storyful and BBC Trending talk Twitter, BuzzFeed, hoaxes and whether breaking news is ‘bullshit’. In: The Guardian [online]. 2015 [cit. 2015-04-11].
[3] BRUNS, Axel. Media Innovations, User Innovations, Societal Innovations. The Journal of Media Innovations [online]. 2014, vol. 1, issue 1 [cit. 2015-04-12]. DOI: 10.4324/9781315799988. Dostupné z:http://snurb.info/files/2014/Media%20Innovations.pdf
[4] ALEJANDRO, Jennifer. Journalism in the Age of Social Media [online]. University of Oxford, 2010 [cit. 10.4.2015]. Dostupné z: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Journalism%20in%20the%20Age%20of%20Social%20Media.pdf

No comments:

Post a Comment