Tuesday, April 28, 2009

Media Remix vo vzdelávacej podobe

Nový Media Remix Digital Project for Students slúži k využitiu študentského záujmu a zručnosti v oblasti digitálnych médií na akademickej pôde. Z malej ukážky časti obsahu uvedenej nižšie, môže byť rozhodne zaujímavá kapitola napríklad Remixing me, alebo Remixing diskusií prostredníctvom mikro dokumentov. Jedná sa síce o tak trochu iný prístup než akým je u nás zvykom (cítiť z toho trochu amerikanizmu), no aj aj keď je to primárne určené pre "secondary school market" mohlo by byť celkom zaujímavé.

Chapter 2: Remixing Me
Chapter 3: Remixing The School
Chapter 4: Remixing Shots, Composition And Framing
Chapter 9: Remixing Stories Through Digital Storytelling
Chapter 7: Remixing Memories
Chapter 10: Remixing The Life Story Of A Community Or Family Member
Chapter 17: Remixing Fandom
Chapter 19: Remixing Issues With One Minute Wonders
Chapter 20: Remixing Debates Through Micro Documentary

No comments:

Post a Comment