Wednesday, April 15, 2009

Informační věk jako síťové paradigma

Dnes už nám všudypřítomná záplava informací nepřijde divná. Ovšem „neprůstřelný“ hluk médiovaných obsahů s sebou nese mnoho otázek o nás samotných. Odpověď lze najít v pojmu síťové paradigma.

Kde se vlastně vzal informační věk? Politické a válečné krize první poloviny 20. století měly za následek masivní rozvoj moderních technologií a jak západnímu tak východnímu bloku bylo jasné, že budoucnost mocenského rozvoje a kontroly již nespočívá na velikosti armád, ale na vývoji nových technologií a rychlosti získávání a zpracování informací. Toto zjištění mělo za následek nejen závody v jaderném zbrojení, ale také obrovské investice do vědeckých projektů a vývoje informačních technologií. Společně s vynálezem a raketovým poválečným rozvojem televize jako prvního masového multimédia (audio, video) a radikální proměně rychlosti získávání aktuálních informací širokou societou zapříčinil tento vývoj přerod věku industriálního ve věk informační.

Jiný úhel pohledu – změna paradigmatu

V oboru fyziky – tedy nauce o povaze a příčinách přírodních jevů – se popisují tři velké změny paradigmatu. Nejprve se od naivních kosmogonií se přešlo na Aristotelovskou fyziku, která byla významně překonána až fyzikou Newtnovskou o 2000 let později. Avšak již o necelých 200 let později přišla další změna v podobě Einsteinovy relativity a pozdějšímu vzniku kvantové mechaniky. Paradigma se vyznačuje určitým úhlem pohledu na danou problematiku, v jehož módu se pozorovatel, vědec či teoretik pohybuje. Stejně tak je tomu i ve vědách humanitních a sociálních. I zde probíhaly změny paradigmatu – vzhledem k jejich členitosti a rozmanitosti je v podstatně nemožné určit jejich přesný počet a není potřeba se jimi ani více zabývat. Nyní je podstatné, že moderní informační věk, rozvoj výpočetních technologií a následný vznik počítačových sítí si, především podle španělského sociologa Manuela Castellse, vyžaduje zcela nový úhel pohled sociálních věd na současný svět – změnu paradigmatu – vznik paradigmatu síťového.

Rozhovor s Castellsem na YouTube zde.

Co se vlastně stalo?

Informační věk je s technologiemi spojen pupeční šňůrou. Je možné, že jejich rozvoj, původně v osidlech vojenské sféry, prodělal takový rozpuk, že způsobil radikální změny ve fungování a organizace celé naší společnosti? Odpověď je jednoduchá – ano, díky jednoduchému kapitalistickému mechanismu, know how a ekonomické vidině většího zisku. A proto vstoupily v podobě osobních počítačů informační technologie do veřejné i soukromé sféry. Následný vznik internetu a dalších lokálních či mezinárodních sítí proměnil čistě výpočetní oblast počítačových technologií na oblast především komunikační. Vznik v podstatě neomezeného a technologicky velmi potencionálního média nutně zapříčinil změny v základních komunikačních strategiích lidské společnosti s výraznou zpětnou vazbou na veškeré obory lidské činnosti: ekonomiku, politiku, sociální vztahy, vědu a v rámci cyklické reakce i technologií samých.

Síťové paradigma jako způsob rozdělení sociálních sfér

Co je to však ono vlastní Castellsovo síťové paradigma? Základní definicí současné společnosti je její rozdělení na dvě bipolární sféry: Síť a „Já“ (jak uvádí ve svém díle The Rise of the Network Society, 1999). Síť působí jako ustanovující sféra ekonomických globalistických tendencí a mód sociální komunikace mizícího času a prostoru – vše buďto „je tady a teď“ nebo to není – 1/0. „Já“ je naopak oblastí v níž redefinujeme a znovu-nabýváme identity, které reagují na měnící se strukturální uskupení sociálních a ekonomických aktivit v nových dynamicky se rozvíjejících sítích.

Nové sociální identity se vždy tradičně formovaly kolem rasového, náboženského, kulturního, sexuálního či národnostního prostředí – které bylo většinou pokládáno za neměnitelnou danost. V době počítačových sítí se však díky řadě dříve nemožných okolností i některé z těchto daností mohou měnit a vytvářet tak živnou půdu pro vznik odlišného stylu virtuální identity – která však zpětně ovlivňuje i indetitu reálnou a sociální komunikaci.

Síť a „Já“ jako základní dialektická dvojice síťového paradigmatu

Dialektická dvojice Sítě vycházející z kapitalistické dvojice módu produkce a módu rozvoje má svojí syntézu v okamžicích, kdy dochází k shromáždění dostatečného ekonomického nadbytku, ale i invence k tomu, aby mohlo dojít k změně výrobních prostředků a zdokonalení a zrychlení a změně produkce. Tato syntéza sítě je pak v dialektické opozici s „Já“, které formuje vznik nových sociálních identit v reakci na nové socio-ekonomické podmínky. Společným charakterem technologické a sociální změny je forma reprezentace – jelikož jedno se nemůže reprezentovat bez druhého a je na sobě takto závislé.

Síť, globalismus a delokalizace

Asi největší vliv sítí a jejich aplikace do naší sociální struktury je patrný v moderní globalizované ekonomice. Nadnárondní korporace jsou tvořeny především komunikačními sítěmi a nelokalizovaným managementem. Zde si můžeme poukázat na novou formu sociální stratifikace v rámci síťového paradigmatu – i když základní síť tedy Internet je svobodná zóna, existují sítě, které jsou přístupné pouze ekonomickým elitám – ty tak získávají nástroj moci, který je upevňuje v jejich postavení.

Jak ale sítě fungují z technologického hlediska? Existuje více možných „technologických“ pohledů. Ty nejznámější tvrdí, že síť je „oblak“, její interní struktura není viditelná ani relevantní. Další tvrdí, že jde o soustavu vzájemně propojených sítí (katenový model) či o množinu vzájemně propojených aktivních prvků (směrovačů). Přednáška Jiřího Peterky z MFF UK na toto téma je k dispozici zde.

Současnost síťového paradigmatu

Význam vzniku současných sítí se dá srovnat s významem vzniku písma. Ze strukturalistického hlediska pak u každého textu musí čtenář nejprve provést důslednou dekonstrukci, aby mohl uchopit vlastní jedinečné sdělení. Kyberprostor nám však poskytuje prostředky k překonání těchto omezení. Pomocí interaktivity, simultánním (nebo alespoň) velmi rychlým formám mnohovrstevnaté komunikace zde máme psaný text (a další formy reprezentace) jako epistemologický nástroj, který můžeme užít s dalšími způsoby reflexe současně.

Síťové paradigma má však v humanitních vědách mnohem hlubší konotace. Skrze jeho optiku lze nahlížet na ontologické ale i psychologické otázky, které si v rámci nového virtuálního prostoru musíme nutně klást. Také si musíme uvědomit, že nové médium už není jen novým rozměrem lidského těla, nýbrž prostoru, a síťové paradigma je jeho základní jednotkou.

4 comments:

 1. Pěkný příspěvek. Je zajímavé zamyslet se nad "totalizací" sítě, která by podle Castellse mohla expandovat do všezahrnující opozice našeho JÁ. Znamená to, že vše poznáváme skrz síť? Nebo že veškeré instituce na nás fungují skrz síť? Myslím, že právě ta technologická diskuze tu jeho velkou generalizaci trochu problematizuje. Každý přece můžeme mít své vlastní sítě, ačkoli jsou zapojené např. do Internetu.

  ReplyDelete
 2. Myslím, že teď už žijeme v totální informačním věku. :) Například si vemte, kolik lidí nosí fit náramky, které mapují veškeré spektrum našeho života. Jako úplně všechno včetně spánku, krevního tlaku, toho, kde se právě nacházíme... Až to člověka zaráží, kam až dokážou lidi v uskromnění se v soukromí zajít. :)

  ReplyDelete
 3. Mě chytrý dům a veškeré takové technologie opravdu fascinují a libí se mi také, že se dá s nimi opravdu pořádně ušetřit. Snažím se to kombinovat ale i s tradičnějšími postupy, a tak jsme už déle hledali kvalitní designové krby, až se nám podařilos sehnat jeden, který má opravdu skvělou výhřevnost.

  ReplyDelete
 4. Tím, jak se dnes začaly vyvíjet ty technologie, tak máme možnost na dálku takhle třeba přes internet a naše internetové bankovnictví podnikat investice do půjček. To jste věděli že na P2P portále můžete vlastně svoje peníze nabídnout někomu, kdo je zrovna potřebuje? Já to takto zkoušela a je to super!

  ReplyDelete