Friday, April 18, 2014

Pirátske zlato pre Game of Thrones


Americký fantasy seriál z dielne káblovej televízie HBO, ktorú vlastní mediálny koncern Time Warner, Hra o tróny (ďalej len GoT) je dokonalým príkladom ako je možné prehĺbiť podnetový príjem u diváka prostredníctvom obsahov, ktoré sú zobrazené na niekoľkých typoch nosičov. Vytvorenie unifikovaného, koordinovaného a uceleného procesu zážitku zábavy nazýva Henry Jenkins transmediálnym rozprávaním (príbehom). Každé jednotlivé médium, ktoré je do tohto procesu zapojené by malo vytvoriť jedinečný prínos k rozvoju príbehu samotného. 

Snáď už každý člověk, ktorý za posledné tri roky od priemiéry GoT 17.4.2011, aspoň niečo o tomto seriále počul, v nemalom počte seriál samotný zhliadol. Príbeh je natočený podľa knižnej predlohy Georga R. R. Martina, avšak postupnou popularizáciou sa tento seriál posunul ešte ďalej. Ku knihe a televízii sa pripojili aj ďalšie platformy, akými sú sociálne siete a YouTube videá, blogy, diskusné fóra, počítačové hry, umenie, zábava prostredníctvom stolových hier a dokonca došlo až k prestúpeniu či extenzii aj do reálného života prostredníctvom role playingu, ponuky tematických jedál v reštauráciách či stánkoch rýchleho občerstvenia, ktoré sú voľne inšpirované práve ikonickým príbehom GoT.

Divák má potrebu dozvedieť sa čo najviac informácií čo najpodrobnejšie, ideálne si dané situácie osobne prežiť prostredníctvom zážitkovej formy, ktoré si môže prepojiť do komplexného celku, napriek komplikovanému a rozsiahlemu charakteru tohto seriálu, kterého koniec ešte stále nie je známy. Môžme v podstate hovoriť o tom, že dnes je sieť, ktorá bola vytvorená okolo pôvodného epicentra knihy, schopná pôsobiť na každý z našich zmyslov

Príbeh fiktívnej ríše poskytuje fanúšikom priestor neustále si klásť nové a nové otázky o tom, aké sú hranice daného prostredia, klimatické podmienky, ako ľudia žijú... Práve zábavné prostredie hier dáva tvorcom priestor na zachytenie ďalších informácií, ktoré užívateľ postupne objavuje a nie sú limitované priestorom knihy či stopážou časti seriálu. Taktiež lákajú alternatívnu cieľovú skupinu, ktorú tvoria mladiství a deti, ktoré nemajú povolené sledovať dramatický seriál s násilným a sexuálnym kontextom. Pre tieto účely boli vytvorené kartové, stolové a v neposledním rade v dnešnej dobe najpopulárnejšie počítačové hry. Okrem klasických strategických videohier sú na trhu varianty online hry na princípe sociálnej siete alebo aktívneho role playingu (ktorý však prebieha aj v reálnom živote na rôznych tematicky zameraných festivaloch, či výstavách a konferenciách).


Aký bol nástup GoT do rozbiehajúcej sa sezóny 2014?


Sociálne siete

Zahájenie tohtoročnej premiéry vyvolalo veľký ohlas medzi fanúšikmi na Twitteri, ktorých má seriál viac ako 1,4 milióna.  Pred premiérovom týždni bolo pomocou Twitter Trackeru nameraných viac ako 1 milión tweetov, z toho v deň premiéry diváci tweetovali o GoT až viac ako 600 tisíc krát, až 80% z nich malo pozitívny charakter.
Umenie

Pred uvedením štvrtej série sa na sociálnych sieťach a blogoch začali hromadne šíriť obrázky, ktoré zobrazujú hlavné predstaviteľky v podobe inšpirovanej dielom Alfonsa Muchu.Extenzie

V roku 2012 vznikol food blog The Inn at the Crossroads, ktorý prináša recepty z jednotlivých regiónov ríše. Okrem digitálnej formy vyšly recepty z tohto blogu aj prostredníctvom kuchárskej knihy. Ani biznis s alkoholovými nápojmi nezaostal a pri premiére uvedenia štvrtej série GoT reťazec BLT Steak spadajúci pod ESquared navrhlo nový názov pre nápoj „The Angel of Death“, ktorý nesie nové meno „The Red Wedding“, očakávajúc že spojitosť so seriálom prinesie rovnaký úspech ako priniesol Sex v meste Cosmopolitanu.

Z množstva rôznych mediatypov a platforiem na ktorých sa tento príbeh šíri, doplnených o extenzie, ktoré prebiehajú v reálnom živote a z ich odlišnosti prevedenia, je pomerne jednoduché usudzovať, že nie každý šíriteľ využívajúci značku GoT má na jej použitie licenciu. Je však možné predpokladať, že HBO bude podnikať kroky k ochrane svojho najpopulárnejšieho seriálu? Pre ilustráciu a zodpovedanie si tejto otázky, využijem prehlásenie CEO Time Warners - Jeffa Bewkesa, ktorý reagoval na fakt, že GoT v prvej časti štvrtej série prekonalo pirátsky rekord nasledovnými slovami: 

„ ...Game of Thrones is the most pirated show in the world. Well, you know, that’s better than an Emmy.” 

Mediálne konglomeráty majú motiváciu expandovať svoje produkty prostredníctvom čo najrôznejších platforiem, ktoré zabezpečujú rozšírenie trhu o ďalšie potenciálne publikum a kladne pôsobia aj na image značky, o ktorej sa hovorí bez toho aby investovala akékoľvek ďalšie finančné prostriedky do podpory a propagácie.Zdroje:


https://twitter.com/GameOfThrones
http://www.innatthecrossroads.com/about/
http://www.gameofthrones-rpg.com/

1 comment: