Sunday, April 6, 2014

Změna filosofie kvůli náboru mas?
Twitter byl založen v roce 2006 Jackem Dorseym a stal se jedním z hlavních poskytovatelů sociální sítě. Twitter je jistou formou mikrobloggingu, což znamená, že umožňuje svým uživatelům sdílet své myšlenky ve formě velmi krátkých příspěvků, které dle základních pravidel této sociální sítě nesmí přesáhnout délku 140 znaků.   Tímto způsobem uživatelé většinou sdílejí své názory, postoje či komentují aktuální situaci. Krátkým příspěvkům, na kterých je Twitter založen, se říká tweety a kromě textu mohou obsahovat i fotografie a odkazy na webové stránky. Pokud uživatel nechce využívat službu pouze ke sdělení vlastního obsahu, může ostatní uživatele Twitteru tzv. následovat a přijímat tak jimi sdílený obsah.
Původní myšlenka Twitteru spočívala v těchto krátkých zprávách a reagování na ně. Reakce na Twitteru spočívá buď v tzv. retweetování (šíření tweetu jiných osob na svém vlastním profilu) nebo odpovídání. V oblasti žurnalistiky si Twitter našel řadu zastánců, protože, vzhledem ke své podstatě, se stal jedním ze způsobů, jak co nejrychleji přejímat zprávy přímo z místa dění. Ovšem současná doba, sledování trendů a velká konkurence  v podobě sociálních sítích, jako jsou Facebook, Google+ a další si vynucuje změny.
První změny se udály již v loňském roce. Obrovská obliba uživatelů sdílet fotografie, které jsou doménou číslo jedno na ostatních sociálních sítích (Pinterest, Facebook, Foodspotting, Instagram…), ovlivnila i Twitter. Dříve bylo možné nalézt fotky na Twitteru pouze v podobě odkazu v tweetu. V noci z 29. 10. 2013 na 30. 10. 2013 ovšem proběhla revoluční změna. Twitter začal uvádět náhledy obrázků a videí ze sociální sítě Vine přímo v uživatelských streamech. Na tuto situaci okamžitě zareagovali i vývojáři neoficiálních aplikací pro Android a iPhone, kteří zobrazování náhledů implementovali do svého uživatelského rozhraní.
Tento krok byl možná logický, vzhledem ke konkurenci, u které jsou fotky tahounem, ale nevzdálil se tak Twitter od původní myšlenky? Tímto krokem si ovšem Twitter zvětšil spektrum záběru, což vzhledem k finanční situaci bylo třeba. Společnost byla ještě v loňském roce velmi ztrátová. Za třetí čtvrtletí vydělala o 65 milionů méně, než utratila na nákladech.
Druhá změna se objevila v polovině února letošního roku a to v podobě testování nové vizualní stránky podoby Twitteru. Twitter tak opět reagoval na svého velkého konkurenta, kterým je Facebook.
Twitter tak začal experimentovat s podobou uživatelských profilů, která se velmi Facebooku přibližuje. Tato změna designu spočívá v umístění profilové fotografie, rozměrů běžné facebookové cover fotky. A proč to Twitter dělá? Především kvůli nespokojeným investorům, kteří do Twitteru vkládali větší naděje, a tak musí přijít na způsob, jak nalákat velké kvantum uživatelů, kterým by pak šlo snáze zobrazovat větší množství reklam, která je pro další vývoj Twitteru nezbytná, neboť služba zůstává i nadále bezplatnou.
Otázkou je, zda se tímto přibližováním k ostatním sociálním sítím nestane jenom další v řadě. Zda se nestane sítí, která ničím nevybočuje a tím pádem ztrácí na zajímavosti.
Testovací verze nového profilu: 
Do třetice všeho stejného. Zatím posledním pokusem Twitteru na cestě k mainstreamu se stávají tři zatím poslední změny. Tou první z nich je možnost připojení až čtyř fotografií k jednomu tweetu. Z těch je následně v uživatelských newsfeedech sestavena koláž. Tento krok opět staví na popularitě obrázků mezi šírším spektrem uživatelů.
Podstatným faktem ovšem je, že na rozdíl od původního, již delší dobu dostupného, nahrávání obrázků (v současné době lze však k jednomu tweetu připojit pouze jednu fotografii), se nahrávání těchto fotografií nijak neprojeví na limitu 140 znaků na jeden tweet. To znamená, že uživatelé budou mít více prostoru k okomentování právě nahraných fotografií.
Druhou novinkou na této mikroblogovací síti je možnost na fotografiích označovat uživatele. Stejně jako v předchozím případě se tato funkce nijak neprojeví na limitu maximálního počtu znaků jednoho tweetu.
Zatím poslední funkcí, kterou v současnoti Twitter textuje, je změna vlastního názvosloví, během které se uživatelům zobrazuje možnost Share (sdílet) namísto již zavedeného Retweet. Touto změnou se Twitter opět více přibližuje masovému publiku, které si pod možnosti „retweet” často není s to představit funkci, ke které takové tlačítko slouží. Bezpochyby se ale tak zároveň staví proti své vlastní filozofii.
Tyto změny jsou zatím pouze v testovací fázi a uvolňují se jednotlivým uživatelům postupně (stejně jako například nový vzhled newsfeedu uživatelům Facebooku). Je tak možné, že Twitter své kroky nakonec přehodnotí a nepřistoupí k masovému zavedení všech těchto novinek mezi celou uživatelskou základnu.
Zatímco uživatelé ze zmiňovaných změn nemusí být nadšeni, pro marketéry tyto kroky znamenají další možnost propagace svých výrobků a služeb. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že po zavedení změn se Twitter otevře širšímu publiku, stane se Twitter plnohodnotnějším nástrojem pro marketing. První změny (náhledy obrázků přiložených k jednotlivým tweetům) využily značky na svých profilech na Twitteru prakticky ihned po zavedení. Je tedy jen otázkou času, než se zhostí i využívání dalších novinek za účelem maximalizace svých prodejů.
Zdroje:
D’Onfro Jillian. Business insider [online]. 11. 2. 2014, [cit./ vid. 28.  března 2014]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/twitter-redesign-test-2014-2.
Lauschmann Jindřich. Tyinternety.cz [online]. 30. 10. 2013, [cit./ vid. 28.  března 2014]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2013/10/30/clanek/i-twitter-ma-obrazky-rad-pridal-je-do-hlavniho-feedu-tweetu/
Lauschmann Jindřich. Tyinternety.cz [online]. 12. 2. 2014, [cit./ vid. 28.  března 2014]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2014/02/12/clanek/twitter-zkousi-redesign-profilu-pripominajici-facebook/
Lauschmann Jindřich. Tyinternety.cz [online]. 27. 3. 2014, [cit./ vid. 28.  března 2014]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2014/03/27/clanek/twitter-zavadi-oznacovani-fotografii-testuje-tlacitko-share/
Schon Otakar. Tech.ihned.cz [online]. 6. 8. 2012, [cit./ vid. 28.  března 2014]. Dostupné z: http://tech.ihned.cz/facebook/c1-56929580-twitter-se-naucil-cesky-ve-140-znacich-se-zatim-bavi-jen-107-tisic-cechu-a-slovaku


1 comment: