Sunday, April 13, 2014

Slované všech zemí, spojte se!Než jsem sešel z Vavelského hradu v Krakově dolů do města, zastavil jsem se ještě předtím v obchodě se suvenýry. Když po mé první otázce prodejce nasadil nechápavý výraz ve tváři, hned jsem připojil otázku druhou. „Do you understand me?,“ ujišťoval jsem se. „Jasně, že ti rozumím. Vím přesně, co po mě chceš. Nerozumím už ale tomu, proč se mnou nemluvíš ve své mateřštině?,“ dostala se mi v polštině naprosto srozumitelná odpověď.

My jsme se tehdy sice domluvili, ale vystačit jen se svým rodným jazykem ve všech slovanských zemích může být přinejmenším dost obtížné. Právě tahle skutečnost byla záminkou pro vznik už 67 projektů, které si dávaly za cíl jazykově spojit všechny Slovany. První, a zdaleka nejúspěšnější koncept realizovali už dva slovanští věrozvěsti v 9. století, jedním z posledních je konstrukt Slovianskiho jezyka od nizozemského překladatele Jana van Steenbergena z roku 2005. Slovianski vychází ze základu společného všem slovanským jazykům a spočívá v jeho okamžité srozumitelnosti. Proto se znalostí jen jediného ze slovanských jazyků, se za pomoci van Steenbergenova projektu můžete dorozumět s většinou obyvatel Balkánského poloostrova či s lidmi z široké linie od Aše až po tu nejvýchodnější výspu celého slovanského světa. Výhodou Slovianskiho, a stejně tak i dalších současných snah o mezislovanskou řeč, je snadnější šíření mezi lidmi pomocí internetového propojení.Přirozeně se nabízí otázka, zda má v době rostoucího vlivu anglického jazyka projekt mezislovanské řeči své opodstatnění. Tím, že nový, všeslovanský, jazyk vychází ze společného základu všech slovanských řečí, má u lidí větší tendence pro své užívání než angličtina. Důvod je nasnadě. „Pro mnoho z nás je příjemnější bavit se v jazycích, které jsou naší mateřštině bližší, a umíme se v nich citově blíže vyjádřit. Všiml jsem si toho, že když český vědec přijede do slovanské země, oficiální jednání sice probíhá v angličtině, ale na následné večeři nebo jiném neformálním setkání se zpravidla vždy přejde do směsi slovanských jazyků,“ řekl v rozhovoru do týdeníku Květy další ze strůjců mezislovanské řeči, Čech Vojtěch Merunka. Právě on se významnou měrou zasadil o zdokonalení celého projektu mezislovanského jazyka poté, co svůj koncept novoslověnštiny (Merunkova představa o podobě jednotného slovanského jazyka) spojil s tím od van Steenberga. „V jeho jazyce se totiž podařilo vytvořit impozantní slovník starých i nových slov. Já jsem dal k dispozici jazykový aparát, který se dokonalostí blíží možnostem přirozených jazyků. Spojením obou projektů vzniklo svým způsobem dokonalé dílo,“ pokračuje dále v rozhovoru Merunka. Tím dokonalým dílem se myslí Medžuslovjanski jezyk, jak oba jazykoví tvůrci výsledek své společné práce pojmenovali. Ostatně, posuďte sami, jak se vám zdá z prvních vět editorialu Medžuslovjanske vikipedie nový jazyk srozumitelný.

„Medžuslovjanski jest jezyk, kotory služi komunikacije medžu Slovjanami raznoj narodnosti, projektovany kako mnogo prosty jezyk, že by vsi Slovjani mogli go čitati i razuměti bez nikakogo prědnjego naučenija, a ne-Slovjani mogli go naučiti se bystro i bez veligoko truda. Gramatika jest jednovremenno legka i približena k složenoj gramatikě vsěh naturalnyh slovjanskih jezykov.“Izviestija a Medžuslovjanska vikipedia

S tématem se pojí koncept kolektivní inteligence, kterou ve stejnojmenné knize popisuje francouzský filozof Pierre Lévy jako proces, ve kterém je univerzálně distribuovaná inteligence neustále zdokonalována, čímž přispívá k efektivnímu využití lidských schopností. Lévy dokonce považuje uplatňování kolektivní inteligence za konečnou fázi individuálního rozvoje jednotlivce.


Lévyho myšlenka se promítá v dynamickém rozvoji Medžuslovjanskiho jezyka, který již dávno není zcela pod kontrolou svých tvůrců, ale dále se samovolně rozvíjí díky komunitě uživatelů, která jej na internetu aktivně užívá. Nejviditelnějšími projektu jsou zpravodajský web Izviestija a zejména více než rok stará medžuslovjanská jazyková mutace Wikipedie.Pokud jste dočetli až sem a bez častého hledání ve slovníku jste porozuměli významu celého textu, gratuluji. Právě jste prokázali, že dostatečně ovládáte jednu ze slovanských řečí a jste na půli cesty k používání i jednoho z mezislovanských jazyků. Projeďte si jednoduchou gramatiku, obohaťte se o základní, vám povědomou, slovní zásobu a šiřte získané poznatky mezi členy té více jak třísetmilionové jazykové rodiny.


 docenti Zdeněk Linhart a Vojtěch Merunka prezentují kurz medžuslovjanštiny


1 comment: