Sunday, April 13, 2014

ZunZuneo – kubánský Twitter vytvořený Američany


Co je ZunZuneo?


Sociální síť ZunZuneo byla na Kubě spuštěna v březnu roku 2010. Fungovala na principu rozesílání SMS zpráv přes mobilní telefony, čímž měla vytvořit jakousi jednodušší verzi Twitteru.

Její název - ZunZuneo – je slangovým kubánským výrazem pro švitoření kolibříka, čímž opět odkazuje ke Twitteru, jehož jméno můžeme přeložit jako „Štěbetal“. Propojení lidí pomocí SMS zpráv namísto Internetu bylo zvoleno z důvodu jeho přísné cenzury a kontroly ze strany kubánské vlády, která začala v roce 2009. Přístup k Internetu je na Kubě velice problematický a pro většinu lidí nedosažitelný, zasílání zpráv na mobily se proto jevilo jako jednoduché a snadné řešení. Po půl roce fungování nasbírala ZunZuneo kolem 25 tisíc uživatelů, v březnu následujícího roku to bylo již 40 tisíc lidí. Aby se zabránilo tomu, že si celé akce všimnou kubánské úřady, byla zavržena původní myšlenka získat přes 200 tisíc uživatelů. Tak se podařilo udržet počet zpráv pod 1% všech odeslaných SMS zpráv na Kubě. V polovině roku 2012 si uživatelé sítě začali stěžovat na její funkčnost, až došlo k jejímu postupnému zániku.
Americká kontroverze

Na začátku dubna prolétla světovými médii zpráva o tom, že za sítí ZunZuneo stojí Američané, konkrétně Agentura pro mezinárodní rozvoj (United States Agency for International Development, zkráceně USAID). Primárním úkolem této agentury je organizace zahraniční humanitární pomoci. Agentura AP přinesla informace, že USAID plánovala vybudovat ZunZuneo pomocí nekonfliktního a nekontroverzního obsahu, jako je na příklad hudba, fotbal či varování před hurikány. Až by počet uživatelů dosáhl počtu statisíců, bylo v plánu přidávat politická témata. Chtěli tak zvýšit informovanost obyvatel Kuby a podnítit jejich zájem o politiku, což by v konečném důsledku mohlo vést k lidovým protestům proti tamnímu komunistickému režimu. V jednom z dokumentů USAID stojí, že takto měla být ustanovena rovnováha mezi státem a společností. Toto podněcování k demonstracím mělo nastartovat „Kubánské jaro“, podobně jako byl využit Twitter při arabském jaru.
Uživatelé sítě ZunZuneo ovšem nevěděli, že za celým projektem stojí americká vládní agentura, a že sbírá jejich osobní údaje, které měly být dále využívány k politickým účelům. Podle agentury AP byl projekt financován pomocí několik firem s bankovním účty na Kajmanských ostrovech. Chtěli tak zakrýt fakt, že za celou akcí stojí právě Američané. O pravém účelu a zdroji financování nevěděli ani nejvyšší představitelé těchto zahraničních firem.
Důvodem k ukončení provozu ZunZuneo bylo podle USAID vyčerpání grantu v roce 2012. Američané vynaložili na provoz sítě přibližně 1,6 milionu dolarů (což je v přepočtu zhruba 32 milionů korun). Tyto peníze byly ale oficiálně vyúčtovány jako výdaje na nespecifikovaný projekt v Pákistánu.
Na povrch tedy vyplavala řada okolností, které na celý projekt vrhají stín kontroverze a kritiky. Kubánští uživatelé této sítě neměli o pravém záměru vzniku a fungování ZunZuneo žádné informace. Nevěděli také, že jsou jejich osobní data vkládaná od této sítě využívána k jiným účelům, a že za celou aktivitou stoji agentura financovaná americkou vládou. Dále žádná komise na utajovaný projekt nedohlížela a nemohla ho tak kontrolovat, což vytváří dojem nelegálního jednání. Americké zákony uvádí, že k takovýmto aktivitám je zapotřebí svolení a podpis prezidenta. Podle mluvčího Bílého domu Jaye Carneyho byl prezident s projektem seznámen a dodal, že: "V určitém prostředí může takovýto program a jeho spojení s americkou vládou působit uživatelům a veřejnosti problémy. Je tedy na místě určitá diskrétnost - ne kvůli tomu, že je to tajné, ani že by to byl program zpravodajských služeb, není to totiž ani jedno.", ale pro další podrobnosti o programu Carney odkázal novináře na USAID, jehož mluvčí Matt Herrick uvedl, že USAID je na své programy hrdá a neshledává na nich nic protiprávního. Celá akce byla podle něj utajená proto, aby neohrozila ty Kubánce, kteří se do ní zapojili. Pomocí sociální sítě se měli obyvatelé Kuby dozvídat důležité informace, které je měly spojit se světem, a pomoci jim tak uplatňovat jejich lidská práva.
Mluvčí Bílého domu Jay Carney odpovídá na otázky ohledně ZunZunea.


Zdroje:

No comments:

Post a Comment