Thursday, April 17, 2014

Postcrossing a BookCrossing – trochu jiné sociální sítě aneb jak získat pohled či knihu pomocí moderních technologií

Postcrossing a BookCrossing – trochu jiné sociální sítě aneb jak získat pohled či knihu pomocí moderních technologií


"Send a postcard and receive a postcard back from a random person somewhere in the world,“ tak zní heslo projektu Postcrossing, sociální sítě, která se ve vývoji komunikačních sítí vrací zpátky do historie. Pomocí webových stránek www.postcrossing.com si zájemci vyměňují pohledy klasickou poštou.


Projekt vzešel z nápadu portugalského studenta Paula Magalhaese, jehož zálibou bylo posílání a dostávání pohlednic. Rozhodl se tento svůj koníček sdílet i s ostatními nadšenci do klasické pošty. V červenci 2005 vytvořil webové stránky, kde se zájemci mohli registrovat. Nyní má Postcrossing téměř půl milionu členů ve více než 200 zemích světa, největší zastoupení má v Rusku, USA a Číně. Česká republika se s 9 000 tisíci uživateli řadí na dvanácté místo.


Uživatel si vytvoří svůj účet, za každou jednu odeslanou pohlednici mu přijde pohlednice od jiného uživatele. Každá pohledice má přidělené svoje identifikační číslo, pomocí něhož ji adresát zaregistruje a teprve tehdy se dozví, kdo a odkud pohled odeslal. Za dobu existence bylo posláno 23 milionů pohledů, každou hodinu jich je odesláno 1 500. Podle počtu odeslaných pohledů se určuje množství, které můžou postcrosserovi tzv. cestovat. Kromě svých kontaktních údajů, které jsou viditelné jen pro osobu, která dotyčnému posílá pohled, má postcrosser na svém účtě přehled všech poslaných a obdržených pohlednic, jejichž fotografie si může nahrát na svůj profil, stránky tak fungují také jako virtuální poštovní schránka.


Mezi uživateli jsou výrazně zastoupeny osoby v důchodovém věku, jimž profil na Internetu často spravuje někdo z rodiny a oni sami se věnují pouze psaní pohlednic. Další výraznou zájmovou skupinou jsou sběratelé známek, pro něž je Postcrossing ideální příležitostí, jak své sbírky rozšiřovat. Postcrossing totiž umožňuje i přímou výměnu pohlednic s uživatelem ze země, kterou si vyberete.


Postcrossing sdružuje příznivce komunikace klasickou poštou, nicméně samotný projekt dokládá, že vrátit se v čase zpátky již není možné, a upozorňuje na význam moderních komunikačních prostředků a sociálních sítí. Veškerá komunikace probíhá pomocí Internetu a posílání hmotných zásilek je spíše doplňkovou službou, ze které kromě poštovních společností profitují také výrobci známek a pohledů. Ačkoliv slogan projektu hlásá „Postcards connecting the world,“ je to ve skutečnosti Internet, co jednotlivé uživatele spojuje. Na webových stránkách je jim k dispozici blog a fórum, kde mohou publikovat své příspěvky a být v kontaktu s ostatními postcrossery.


Postcrossing vychází z myšlenky BookCrossingu (www.bookcrossing.com), který byl spuštěn Ronem Hornbakerem v roce 2001 a je postavený na představě vytvoření celosvětové knihovny. Uživatelé této sociální sítě opatří svou knihu štítkem s kódem, kterou pak někde zanechají, aby mohla být objevena jiným uživatelem. Těch je v současné době 1 200 000 a předávají si mezi sebou 10 milionů knih. BookCrossing má největší zastoupení ve Spojených státech, Německu a Velké Británii. Oba projekty jsou bezplatné a fungují díky práci dobrovolníků a finančních darů od členů. BookCrossing byl v minulosti kritizován kvůli tomu, že povede ke snižování prodeje knih v knihkupectvích. 


Postcrossing a Bookcrossing jsou sociální sítě, které vznikly kvůli tomu, aby se její členové mohli věnovat aktivitám v reálném prostředí a virtuální prostředí jim sloužilo k uskutečnění těchto aktivit. Komunita uživatelů průběžně narůstá a vznikají různé fanouškovské weby a profily projektů na ostatních sociálních sítích (např. Facebook či Twitter).

1 comment: