Friday, April 18, 2014

Kontaktní čočky budoucnosti

Společnost Google se rozhodla, vylepšit kontaktní čočky. Na své si přijdou lidé milující sci-fi, ale i diabetici.

Čočky pro diabetiky
První zveřejněný návrh takzvaných eHealth čoček pochází z ledna tohoto roku. Tyto čočky by měly usnadnit život diabetikům. Google chce sestavit takové čočky, které by byly schopny měřit hladinu cukru v krvi za pomoci rozboru slz, který by měl probíhat v pravidelných intervalech po celou dobu nošení. Základem tohoto vynálezu je kontaktní čočka, glukózový senzor a bezdrátový čip. Ani jeden z těchto komponentů by neměl uživateli narušovat vidění, protože budou umístěny mimo zorné pole. Zařízení bude pravděpodobně propojeno s nějakým dalším, např. se smartphonem, na kterém by se v případě nebezpečné hladiny cukru objevil varovný signál, který by uživatele upozornil. Google si je vědom faktu, že každý 19. člověk trpí cukrovkou a že změny hladiny cukru v krvi mohou mít nedozírné následky. Od kontaktních čoček s glukózovým senzorem si tvůrci slibují ulehčení života diabetiků, dále snížení rizika, které nastává, pokud si diabetik neměří hladinu cukru pravidelně, a především usnadnění měření. Zatím je vše pouze ve fázi testování a sestavování prototypů. Pokud vše půjde dobře, prvního modelu bychom se mohli dočkat za pět let.Čočky budoucnosti 
Google před měsícem zveřejnil svůj nový produkt, který si nechal patentovat. Jedná se o chytré kontaktní čočky. V čočce by mělo být zabudováno několik miniaturních kamer, které by uživatel ovládal přes sofistikovaný systém mrkání. V praxi by se mělo jednat o systém či metodu, kterou budou zachycována obrazová data v podobě obrazů. Tyto obrazy budou snímány uvnitř nebo vně čočky. Snímač, který bude v čočce umístěn, by neměl nijak převyšovat standardní rozměry běžných dioptrických či módních čoček. Zaznamenávání obrazu by nijak nemělo narušit pohled či zvyklosti uživatele. Stejně jako tomu bylo u "diabetických čoček", i zde je počítáno s propojením s dalším zařízením, jenž bude data vyhodnocovat, pravděpodobně jím bude opět smartphone. Google si nechává prozatím volné pole působnosti a neuvedl, zda se bude jednat o propojení kabelem či bezdrátově. Je zde i možnost, že při užívání bude spojení bezdrátové, ale napájení poté za pomoci kabelu. 

Jako hlavní plus těchto "sci-fi" čoček udává Google fakt, že by mohly zlepšit kvalitu života mnoha lidem, kteří jsou zrakově postižení, nebo zcela slepí. A to z toho důvodu, že kontaktní čočka bude schopna za pomoci zabudovaných kamer analyzovat pořizované obrazy a tím zjisti, zda se kupříkladu neblíží k přechodu jedoucí auto. Zařízení spárované s čočkou poté uživatele upozorní, pravděpodobně zvukovým signálem, na blížící se nebezpečí. Další funkcí, kterou by měly být čočky vybaveny, je rozpoznávání tváří. To by také mohlo být výhodou pro nevidomé. 

Google nebere v potaz pouze nevidomé potencionální zákazníky, ale samozřejmě se zaměřuje i na ty se zdravým zrakem. V tomto případě předkládá nová technologie "služby", jako zobrazení obrazových dat na integrovaném displeji v čočce. Například zvýraznění vozidla při přecházení vozovky apod. Také by měla čočka umožňovat širší periferní vidění. Google dále zmínil možnost zabudování přibližovací funkce, což by znamenalo, že již nebudeme nikdy potřebovat dalekohledy. Další využití zobrazování zpracovaných dat v různých podobách není ještě zcela specifikováno, ale rozhodně se budeme mít na co těšit.  

Výše uvedené rozpoznávání tváří by se také dle tvůrců dalo aplikovat při hledání pachatelů a podezřelých při vyšetřování trestných činů. Obličeje by byly v databázi, ve které by mohli policejní složky dotyčné vyhledávat a tak k tvářím přiřazovat informace. 

Čočka "budoucnosti" je zatím ve fázi patentu a je kolem ní mnoho nezodpovězených otázek. Jaký bude mít dopad na zdravotní stav člověka? Nepoškodí oko nebo dokonce mozek? Jak bude napájena? Tyto otázky se pravděpodobně vyřeší ve vývojové fázi produktu. Následovat však jistě budou otázky etické. Google již podobný vynález, jako jsou tyto čočky, na trh uvedl. Mám na mysli Google Glass, kolem kterých se právě vynořuje spousta diskuzí týkajících se etických a právních aspektů. Jelikož Google Glass shromažďuje informace nejen o svém uživateli ale i okolí, mají mnoho nepřátel. A to jsou na první pohled, oproti čočkám, na člověku patrné. Jak budeme reagovat, až budou chytré čočky od Google na trhu, budeme se obávat špionáže na každém kroku? Nebo je přijmeme jako úžasnou technologickou novinku? Odpověď se dozvíme nejdříve za několik let, až ta situace opravdu nastane.


Zdroje:
http://www.patentbolt.com/
http://googleblog.blogspot.cz/ (foto)
http://technet.idnes.cz/

No comments:

Post a Comment