Wednesday, April 16, 2014

Specifika čínských počítačových her a filmové tvorby

Funkce počítačových her v Číně? Vedle zábavy slouží k výuce dějin a posilování národní hrdosti

Ačkoli Západ nadále určuje hlavní směr ve vývoji technologií, v posledním desetiletí se v této oblasti pozornost upírá také na Čínskou lidovou republiku. V současnosti nejlidnatější a druhá největší světová ekonomika podle HDP stále silněji konkuruje americkým a evropským vývojářům a technologickým firmám, a to se zřetelem na svá národní specifika. Ta si uchovává také v pojetí moderní kultury a implementování západních výdobytků. Do jaké míry se dá dnešní Čína v oblasti vývoje a využití moderních komunikačních platforem srovnat se Západem? Slouží i tam literární, filmová a komiksová tvorba či počítačové hry především k zábavě?

Čínská specifika: historické cítění, vzdělanost a filosofie

V Číně, obrovské zemi plné kontrastů, hraje nezanedbatelnou roli kulturní jedinečnost, jež vyvěrá z její pět tisíc let trvající existence. Tradiční hrdost na vlastní historii, vědomí její cykličnosti, patrné z periodizace dějin na jednotlivé vládnoucí dynastie, kolektivní způsob života, důraz na vzdělání a potřeba soudržnosti a harmonie patří ke klíčovým rysům čínské kultury. V posledních letech, zejména v souvislosti se zvětšujícím se ekonomickým a politickým vlivem ČLR, roste ve světě potřeba bližšího seznámení s fungováním a tradicemi Číny. Obrovský čínský trh totiž láká mnoho investorů nejen ze Západu, ale ti bez základních znalostí o zemi stěží uspějí.

Číňané jsou nejvíce hrdí na svou historii, což se projevilo například při zahájení letních olympijských her v Pekingu v roce 2008. Dějiny své země znají mnohem lépe, než je běžné v případě Evropy a USA, a pohlížejí na ni z jiné perspektivy. Vedle toho se čínská výuka také soustředí na evropskou a americkou kulturu a historii, zatímco Západ se znalostmi o Číně stále pokulhává. Tradičně velmi tvrdý a konkurenční čínský model školství stále klade důraz na svá stěžejní literární a filosofická díla. Dnes se však mladí Číňané s dějinami země setkávají nejen ve školních lavicích, ale také díky aktivitám ve volném čase, jako je hraní počítačových her, čtení komiksů nebo sledování filmů.

Ilustrační foto

Počítačové hry jen pro zábavu? Ne v Číně

V Číně, rozvojové zemi s více než 1,35 miliard obyvatel, z čehož 300 milionů patří mezi hráče počítačových her, se díky modernizaci děti a mladiství seznamují s legendami, dávnými vládnoucími dynastiemi, úspěšnými generály či výsledky významných bitev skrze využití moderních technologií. Adaptace legend a klasických filosofických a historických děl do filmových či seriálových podob, komiksové tvorby nebo počítačových her není ničím neobvyklým, spíše naopak. V porovnání se západním pojetím počítačových her, v Číně se mnohem častěji děj odehrává v období jednotlivých vládnoucích dynastií, hráči si často vybírají z  generálů v minulosti opravdu žijících a mapy a prostředí ve hrách více kopírují reálný svět. Hrdost na vlastní historii se tak prolíná i s vývojem počítačových her.

Vláda si je vlivu moderních platforem komunikace, jakožto jednoho z nástrojů propagandy, vědoma, a proto obsah striktně kontroluje. Ačkoli čínský herní trh není příliš velký, vláda nestrpí, aby dějiny země zneuctily hry ze Západu, jež by chtěly vstoupit na čínský trh. Na konci roku 2013 se na Čínu upřela pozornost, když zakázala populární hru Battlefield 4, protože prý podněcovala ke státnímu převratu. Již předtím v zemi nastaly problémy s obsahem na Západě velmi oblíbených her Grand Theft Auto či World of Warcraft. Obě mohly být na trh uvedeny až po odstranění příliš sexuálně otevřených a násilných scén. Vedle posilování národní hrdosti vláda Číny využívá počítačové hry k náboru dobrovolníků do své armády.

Citlivě se v zemi vnímá také vztah s nedalekým Japonskem. Vláda například zakazuje hry vyrobené přímo v Japonsku, jež často Čínu vykreslují jako svého rivala, zejména co se týče územních sporů. Čína se snažila o posílení národního cítění skrze hru Glorious Mission, původně vytvořenou vývojáři k verbovacím a tréninkovým účelům. Hra utužovala nepřátelství vůči Japonsku, neboť se jedna z verzí týkala sporných ostrovů Tiao-jü, japonsky Senkaku, v současnosti jednoho z nejvážnějších teritoriálních sporů mezi Čínou a Japonskem.

Glorious Mission

Světově nejúspěšnější čínské filmy? Ty o historii země

Také čínská kinematografie často zpracovává legendy a historicky významné události. Pyšní se mnoha nejen divácky, ale také cenami ohodnocenými díly. Mezi nejznámější historické či životopisné filmy patří Poslední císař (1987), jenž získal 9 Oscarů, The Opium War (1997), Krvavé pobřeží a Chi bi (2008), Založení republiky (2009) či Osamělý válečník (2011). V těchto filmech obvykle hrají nejlepší a nejpopulárnější herci, a to nejen z Číny, Hong Kongu, ale také Jižní Koreji či Japonska. Nabízejí samozřejmě pohled na klíčové události země z čínské perspektivy.

Krvavé pobřeží

Magdalena Leimerová

Zdroje:

  • CODR, Lukáš. GDS 2012: Vývoj počítačových her v Číně. YouTube [online video]. 22.1.2013 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: https: <//www.youtube.com/watch?v=0YLYfD8JdnQ>.
  • Čína proti Japonsku? Počítačové hry prý posilují vlastenectví. Česká televize [online]. 16.11.2013 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/250528-cina-proti-japonsku-pocitacove-hry-pry-posiluji-vlastenectvi/>.
  • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Překlad Martin Hála, Jana Hollanová, Olga Lomová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 656 s. Dějiny států (Nakladatelství Lidové noviny). ISBN 80-710-6249-9.
  • Peking zakázal hru, jež líčí státní převrat. Očerňuje prý pověst Číny. Lidovky.cz [online]. 30.12.2013 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: <http://www.lidovky.cz/peking-zakazal-hru-jez-lici-statni-prevrat-ocernuje-pry-povest-ciny-1gm-/zpravy-svet.aspx?c=A131230_142207_ln_zahranici_msl>.No comments:

Post a Comment