Saturday, June 30, 2012

Uživatelský versus profesionální obsah na YouTube


Esej vychází z předpokladu, že na YouTube začal dominovat profesionální obsah nad uživatelskými videi a YouTube se stává prostředím, které vychází vstříc komerčním institucím a přejímá prvky tradičních médií. Na konkrétních příkladech v jednotlivých kapitolách sleduje koexistenci a vývoj vzájemných vztahů uživatelsky generovaného obsahu a profesionálního obsahu, všímá si změn a aktuálních trendů.  V textu jsou konfrontovány názory a studie věnující se střetu těchto dvou typů obsahů i střetu nových a původních médií. Problematika YouTube je tak zasazena do širšího kontextu a text eseje nabízí čtenáři několik možných pohledů i otázek k dalšímu studiu.

Zdrojový článek:
KIM, Jin. The institutionalization of YouTube: From user-generated content to professionally generated content. Media, Culture & Society [online]. 2012, 34, č. 1, s. 53-67 [cit. 2012-06-25]. Dostupný z WWW: <http://mcs.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/34/1/53.full.pdf+html>

Další zdroje:
BRUNS, Axel. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang, 2008. 418 s. ISBN 978-0-8204-8866-0. 
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube: Online Video and Participatory Culture. Polity, 2009. 172 s. ISBN 978-07-4564-479-0
JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006. 308 s. ISBN 978-0-8147-4281-5. 
VAN DIJCK, José; NIEBORG, David. Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media Society [online]. 2009, 11, č. 5, s. 855-874 [cit. 2012-06-25]. Dostupný z WWW: < http://nms.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/5/855>.
Mediaguru, Prémiový obsah je dalším směrem ve vývoji YouTube, [online]. [cit. 2012-06-25]. Dostupné z WWW: <http://www.mediaguru.cz/2012/06/premiovy-obsah-je-dalsim-smerem-ve-vyvoji-youtube/>
No comments:

Post a Comment