Saturday, June 30, 2012

Prezervace videoher: Hry jako proměnlivý objekt

Hlavním tématem této eseje je prezervace (záchrana, uchování a archivace) videoher. Jádro eseje staví na zatím poslední práci Jamese Newmana publikované v časopise Convergence: "Ports and patches: Digital games as unstable objects", ale pro uvedení čtenáře do širšího kontextu bylo nutno téma rozvést a čerpat i z jiných akademických prací. Tato esej tak představuje dva odlišné pohledy na videohry – potenciální objekty archivace. První z nich pojímá hru jako objekt tvořený softwarovou a hardwarovou složkou. Druhý pak nahlíží na hru jako na soubor procesů, které probíhají v určitý moment v určitém místě a vyžadují vlastní tvůrčí vklad uživatele. V závislosti na použitých zdrojích se esej snaží odpovědět na otázky proč by měly být hry prezervovány a jakým způsobem.Použité zdroje
  1. GIORDANO, Federico. Dead media beat: Almost the same game. Wired: beyond the beyond [online]. 2011 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2011/04/dead-media-beat-federico-giordano-almost-the-same-game/
  1. GUTTENBRUNNER, Mark, et al. Keeping the game alive: evaluating strategies for the preservation of console video games. International Journal of Digital Curation [online]. 2010, vol. 5, no. 1 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/147
  1. LOWOOD, Henry, ed. Before it's too late: a digital game preservation white paper [online]. Game Preservation Special Interest Group, IGDA, 2009[cit. 2012-06-28]. ISBN 978-0-557-05322-3. Dostupné z: https://apps.lis.illinois.edu/wiki/download/attachments/3736446/IGDA_Game_Preservation_SIG_-_Before_It's_Too_Late_-_A_Digital_Game_Preservation_White_Paper.pdf
  1. NEWMAN, James. Make videogames history: game preservation and the national videogame archive. In: DIGRA. Breaking new ground: innovation in games, play, practice and theory [online]. 2009 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://www.digra.org/dl/db/09287.32127.pdf
  1. NEWMAN, James. Ports and patches: digital games as unstable objects. Convergence: the international journal research into new media technologies [online]. 2012, vol. 18, no. 2, s. 135-142 [cit. 2012-06-28]. Článek je dostupný v databázi Sage Journals

No comments:

Post a Comment