Saturday, June 30, 2012

Projevování emocí na Youtube z pohledu teorie mediální závislosti

Studie se zabývá rolí, jakou hraje Youtube v usnadnění emocionálních projevů, jež následují po nečekané smrti veřejné osobnosti Michaela Jacksona. Z hlediska teorie mediální závislosti jsou prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy zkoumány komentáře uživatelů Youtube. Emocionální reakce uživatelů jsou ovlivněny různými vlivy na různých úrovních (např. pohlaví, negativní zprávy atd.). Výsledky ukazují, že uživatelé Youtube v rámci svých emocionálních potřeb mohou záviset na obsahu poskytovaném touto platformou během procesu truchlení, jež následuje po smrti veřejné osobnosti.


Zdrojový článek:

LEE, Chei Sian. 2012. Exploring emotional expressions on Youtube through the lens of media system dependancy theory. New Media & Society [online] [ 24. 6. 2012] Dostupné z: <http://nms.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/14/3/457.full.pdf+html>.

Další zdroje:

KIVRAN-SWAINE, Funda, Mor Naaman. Network Properties and Social Sharing of Emotions in Social Awareness Streams. [online] [ 30. 6. 2012]. Dostupné z: <http://comminfo.rutgers.edu/~mor/publications/kivranswainecscw2011.pdf>.

PAVLÍČEK, Antonín. 2010. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica.

THELWALL, Mike, David Wilkinson, Sukhvinder Uppal. 2009. Data Mining Emotion in Social Network Communication: Gender differences in Myspace. [online] [ 28. 6. 2012]. Dostupné z: <https://cafe.winkwaves.com/documents/934/dataminingemotionsns_preprint.pdf>.

No comments:

Post a Comment