Saturday, June 30, 2012

„Společnost prožitku“: virtuální zážitky vs. reálné zážitky

Esej vychází primárně z článku Richarda Floridy – The Experiential Life, jenž poukazuje na význačný fenomén postmoderní doby: zájem západní společnosti o hmotné, hotové statky se snižuje, roste naopak požadavek na množství nevšedních zážitků, přičemž této změny si je vědom i současný trh a snaží se tuto novou lidskou touhu uchopit po svém. Pomocí konfrontace s několika jinými zdroji se esej snaží nastínit, co obnáší trend honby za zážitky a „společnost prožitku“, definovat typického vyznavače tohoto trendu (tzv. transumer). Dále zde má své místo i porovnání reálně prožívaných zážitků a těch zážitků, které si člověk odnáší z virtuálního světa – ať už z Internetu nebo z počítačové hry. Nelze opomenout participační kulturu, kdy na základě jedněch zážitků jsou tvořeny obsahy (a potenciálně zážitky) další. S virtuálními zážitky souvisí i tzv. identitová turistika, kdy je zážitkem vžití se do role někoho jiného. 

Primární zdroj:
FLORIDA, Richard: The Experiential Life. In HARTLEY, John: Creative Industries. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. Str. 133-146.

Doplňující zdroje:
FISKE, John: Understanding Popular Culture. London: Routledge, 1990.
HESMONDHALGH, David: The Cultural Industries, Second Edition. London: Sage Publications, 2010.
JENKINS, Henry: Convergence Culture. New York: New York University Press, 2008.
MAFFESOLI, Michel: O nomádství. Praha: Prostor, 2002.
NAKAMURA, Lisa: Head-Hunting on the Internet: Identity Tourism, Avatars, and Racial Passing in Textual and Graphic Chat Spaces. In: CRUZ, Omayra Zaragoza, GUINS, Raiford: Popular Culture. A Reader. London: Sage Publications, 2005.
PINE, Joseph, GILMORE, James: The Experience Economy: Work Is Theatre and Every Business a Stage. Boston: Harvard Business School Press, 1999.
RIBEIRO, José Carlos: The increase of experiences of the self through the practice of multiple virtual identities. In: PsychNology Journal, 7(3), prosinec 2009, str. 291-302.
ROGERS, Carl: On Becoming A Person: A Therapist’s View of Psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin, 1961.
SCHULZE, Gerhard: Společnost prožitku. In PONGS, Armin: V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha: ISV, 2000.
ŠEVČÍKOVÁ, Anna, DANEBACK, Kristian: Anyone who wants sex? Seeking sex partners on sex-oriented contact websites. In: Sexual and Relationship Therapy, Vol. 26, No. 2, květen 2011, str. 170-181.
THOMAS, William Isaac: The Unadjusted Girl. Boston: Little, Brown and Co., 1923.
BROWN, Janelle: A Poster Child for Internet Idiocy. Salon.com, publikováno 1. 8. 2001. Online: http://salon.com/tech/feature/2000/08/01/dotcomguy/print.html
ŠULC, Tomáš: Vývoj grafiky ve hrách: Od Wolfa až po Armu II. PcTuning.tyden.cz, publikováno 6. 1. 2010. Online: http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/16018-vyvoj-grafiky-ve-hrach-od-wolfa-az-po-armu-ii
Transumers. Trendwatching.com, publikováno v listopadu 2006. Online: http://trendwatching.com/trends/transumers.htm

 

No comments:

Post a Comment