Friday, June 29, 2012

Proměna filmových trailerů: Nová role a nový význam


Esej zkoumá novou strukturu filmových upoutávek v digitální éře. Práce nejprve vychází ze článku Keitha M. Johnstona 'The Coolest Way to Watch Movie Trailers in the World': Trailers in the Digital Age, dále se zabývá způsoby šíření trailerů a přístupem publika. Snaží se také zasadit trailery do českého kontextu.


Zdrojový článek:

JOHNSTON, Keith M. 
'The Coolest Way to Watch Movie Trailers in the World': Trailers in the Digital Age. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, květen 2008, ročník 14, č. 2, str. 145-160.

Další zdroje:

JENKINS, Henry. The Aesthetics of Transmedia: In Response to David Bordwell. In: JENKINS, Henry. Confessions of an Aca:The Official Blog of Henry Jenkins [online]. 2009 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2009/09/the_aesthetics_of_transmedia_i.html, http://henryjenkins.org/2009/09/the_aesthetics_of_transmedia_i_2.html a http://henryjenkins.org/2009/09/the_aesthetics_of_transmedia_i_1.html.

JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling 101. In: JENKINS, Henry. Confessions of an Aca-Fan: The Official Blog of Henry Jenkins [online]. 2007 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html.

JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk dějiny, teorie. Praha : Albatros, 2004. 735 s. ISBN 80-00-01410-6.

No comments:

Post a Comment