Saturday, June 30, 2012

Ustavování identity pomocí sociálních sítí


Závěrečná esej předmětu Nová média a společnost se zabývá ustavováním identity pomocí online profilů na sociálních sítích, to především na základě teoretických konceptů nastavených v textu Performing and undoing identity online: Social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes, jehož autorem je Robert Cover. Práce se pokouší o analýzu textu, zhodnocení použitých teoretických konceptů a také propojení s vybranými jinými texty. V eseji je rovněž provedeno zapojení konceptů z článku To see and bee seen: Celebrity practise on Twitter autorek Alice Marwick a danah boyd.


Použité zdroje:

Cover, Rob. Performing and undoing identity online: Social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes [online]. Convergence 2012 18: 177 – 193. [cit. 28. 6. 2012]. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/18/2/177

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. London: Routledge.

boyd, danah; Marvick,  Alice. To see and bee seen: Celebrity practise on Twitter [online]. Convergence 2011 17: 139 – 157. [cit. 28. 6. 2012]. Dostupné z: http://con.sagepub.com/content/17/2/139

Goffman, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo : sebeprezentace v každodenním životě. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon.

Kraus, Jiří. 2004. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum.


No comments:

Post a Comment